In trang trong JavaScript

In trang trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách in trang trong JavaScript nhé!

Nhiều khi bạn muốn đặt một nút trên trang web để in nội dung của trang đó ra máy in của mình. JavaScript giúp bạn làm điều này bằng cách sử dụng chức năng in của đối tượng cửa sổ.

In trang trong JavaScript

Sử dụng Print để in các trang bằng JavaScript

Hàm window.print() trong JavaScript in trang hiện tại khi được thực thi. Bạn có thể gọi hàm này trực tiếp bằng cách sử dụng sự kiện onclick, như trong ví dụ sau:

Ví dụ Hãy thử ví dụ sau:

<html>
  <head>

   <script type="text/javascript">
     <!--
     //-->
   </script>

  </head>

  <body>

   <form>
     <input type="button" value="Print" onclick="window.print()" />
   </form>

  </body>
<html>Code language: HTML, XML (xml)

Kết quả:

Mặc dù nó được sử dụng để in, nhưng đó không phải là cách được khuyến nghị. Trang thân thiện với bản in thực sự là một trang có chứa văn bản, không có hình ảnh, đồ họa hoặc quảng cáo.

Cách tạo một máy in

Sao chép trang và xóa văn bản và đồ họa thừa, sau đó liên kết đến trang thân thiện với bản in.

Nếu bạn không muốn giữ thêm một bản sao của trang, bạn có thể đánh dấu văn bản là có thể in được bằng một chú thích thích hợp, ví dụ:…. Sau đó, bạn có thể sử dụng PERL hoặc bất kỳ tập lệnh nào khác trong nền để xóa văn bản có thể in và hiển thị nó cho lệnh in cuối cùng.

Cách để in một trang

Nếu bạn không thấy các phương tiện trên trên một trang web, thì bạn có thể sử dụng thanh công cụ chuẩn của trình duyệt để in trang web đó.

File → Print → Click OK button.
Code language: PHP (php)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận