post image

Default Parameter trong JavaScript

Giới thiệu Trong nhiều trường hợp, khi định nghĩa một hàm chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho tham số (Default Parameter) trong hàm để khi hàm được gọi nếu không có giá trị nào truyền vào cho các tham số này thì giá trị mặc định của chúng sẽ được sử dụng.

post image

Spread Operator trong JavaScript

Giới thiệu Spread Operator có cú pháp giống với Rest Paraterter tuy nhiên cả hai có ý nghĩa khác nhau. Rest Paramter được sử dụng khi khai báo hàm, ngược lại Spread Operator được sử dụng trong các câu lệnh, biểu thức hoặc khi gọi hàm. ES6 cung cấp một toán tử mới gọi là

post image

Rest Parameter trong JavaScript

Giới thiệu Rest Parameter trong ES6 giúp chúng ta có thể định nghĩa một hàm với số lượng tham số có thể thay đổi tuỳ ý. Hay nói theo cách khác khi chúng ta không biết chắc chắn số lượng tham số cần có của một hàm chúng ta có thể sử dụng rest parameter.

post image

Import và Export trong JavaScript

Giới thiệu Import và Export Modules trong JavaScript là một trong những tính năng tuyệt vời với JavaScript, có thể các bạn đã biết và thường hay sử dụng nhưng chưa hiểu hết tường tận về nó. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn nhé. Trước khi ES6 giới thiệu trong JavaScript

post image

Destructuring trong JavaScript

Giới thiệu ES2015 (hay còn gọi với cái tên quen thuộc hơn là ES6) giới thiệu khá nhiều thay đổi về mặt cú pháp giúp cho việc trình bày logic trở nên gọn gàng và dễ hiểu hơn. Một trong những thay đổi đó là việc giới thiệu một cú pháp mới – Destructuring hay Destructuring Assignment với tên gọi đầy

post image

Template Literals trong JavaScript

Giới thiệu Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Template Literals (Template Strings) trong JavaScript. Định nghĩa Template Literals hay còn gọi là Template Strings là một cú pháp mới để khai báo String trong JavaScript được giới thiệu trong ES2015/ES6. Nó cho phép chúng ta sử dụng multi-line string, biến, biểu thức, hàm bên trong String mà không phải thông qua phép

post image

Class trong JavaScript

Giới thiệu ES6 đã giới thiệu cho chúng ta về Class trong JavaScript, nhưng nó vẫn quá là đơn giản để có thể sử dụng cho các ứng dụng phức tạp. Trường của Class (hay còn được gọi là thuộc tính của Class) có mục đích đem đến các constructor đơn giản hơn với các

post image

Tổng quan về JavaScript ES6

Giới thiệu Nếu bạn chưa quen với việc lập trình JavaScript và thấy các thuật ngữ ECMA, ES6 và ES2015 được nhắc đến rồi tự hỏi “Chúng là cái quái gì nhỉ?”. Thậm chí có thể đã nghi ngờ đây là một lỗi đánh máy bởi vì, bạn đang học JavaScript chứ không phải ES. Rất tiếc, đây không phải là một