post image

JSON là gì? Sử dụng JSON như thế nào?

Định nghĩa JSON viết tắt từ JavaScript Object Notation, là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. File chỉ chứa văn bản và sử dụng phần mở rộng .json. Ví dụ: Trong JSON, dữ liệu được lưu dưới dạng key: value (khoá: giá

post image

clearTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa Giả sử bạn xây dựng chức năng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì phải làm thế nào? Lúc này bạn phải sử dụng hàm clearTimeout(). Phương thức clearTimeout() sẽ xóa bộ hẹn giờ bằng phương thức setTimeout(). Cú pháp Trong

post image

setTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức setTimeout() gọi một hàm hoặc đánh giá một biểu thức sau một khoảng thời gian xác định (tính bằng mili giây). Tuy nhiên, nó chỉ thực hiện đúng 1 lần. Phương thức clearTimeout() được sử dụng để dừng không cho hàm chạy nữa dù chưa kết thúc thời gian đã đặt ở phương thức

post image

clearInterval() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức clearInterval() được sử dụng để xóa nhiệm vụ mà ta đã thiết lập trong phương thức setInterval(). Cú pháp Trong đó: Tham số Mô tả var Bắt buộc. Tên của biến để truyền vào phương thức clearInterval() Ta phải đặt phương thức setInterval() trong một biến để truyền vào phương thức clearInterval() thì

post image

setInterval() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức setInterval() gọi một hàm hoặc đánh giá một biểu thức sau một khoảng thời gian xác định (tính bằng mili giây). Tuy nhiên, số lần gọi hàm là liên tục, nó sẽ thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi phương thức clearInterval() được gọi hoặc cửa sổ bị đóng

post image

Tổng quan về JavaScript ES6

Giới thiệu Nếu bạn chưa quen với việc lập trình JavaScript và thấy các thuật ngữ ECMA, ES6 và ES2015 được nhắc đến rồi tự hỏi “Chúng là cái quái gì nhỉ?”. Thậm chí có thể đã nghi ngờ đây là một lỗi đánh máy bởi vì, bạn đang học JavaScript chứ không phải ES. Rất tiếc, đây không phải là một

post image

Top 10 laptop tốt nhất cho dân học lập trình

Do đặc thù công việc của ngành Công nghệ thông tin nên máy tính dành cho Lập trình viên cũng sẽ khác so với máy tính văn phòng thông thường. Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về Học lập trình nên mua laptop như thế nào? Trong bài viết dưới này, mình

post image

Đệ quy cho người mới bắt đầu

Giới thiệu Recursive (đệ quy) là một khái niệm khá đơn giản mà chúng ta đã tiếp xúc từ toán lớp 3: Bây giờ chắc bạn cũng có thể mường tượng đệ quy là gì rồi phải không? Đây là một quyển sách toán lớp 3, ở trong bìa sách có ba học sinh, trong

post image

“Lập trình lười biếng” – Mẹo JavaScript trong 2 phút

Mẫu “lập trình lười biếng”, hay còn gọi là “The lazy pattern”. Đây là một mẹo JavaScript cực hay. Hãy đọc hết bài viết! Cùng tìm hiểu xem vì sao với mẹo nhỏ này bạn có thể làm được cả thế giới chỉ trong 2 phút! Có thể, bạn sẽ áp dụng nó trong tất

post image

Comment trong JavaScript

Giới thiệu Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về Comment trong JavaScript, tại sao chúng ta lại sử dụng chúng và sử dụng chúng như thế nào cho hợp lý. Comment trong JavaScript (hay còn gọi là chú thích) là gợi ý mà một lập trình viên có thể thêm vào để làm