post image

Symbol trong JavaScript

Giới thiệu Symbol là một kiểu dữ liệu nguyên thủy của JavaScript, cùng với string, number, boolean, null và undefined. Nó được giới thiệu lần đầu tiên tại ECMAScript 2015 (ES6) một vài năm về trước. Nó có một kiểu dữ liệu rất đặc biệt. Khi bạn tạo một Symbol, giá trị của nó được

post image

Ép kiểu trong JavaScript

Quá trình chuyển đổi từ kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác được gọi là chuyển đổi kiểu hay ép kiểu. Có hai loại ép kiểu trong JavaScript. Ép kiểu ngầm định (Implicit Conversion) Ép kiểu tường minh (Explicit Conversion) Ví dụ: alert sẽ tự động chuyển bất kỳ kiểu dữ liệu nào về string để hiển

post image

Phân biệt var, let và const trong JavaScript

Giới Thiệu ES6 (viết tắt của ECMAScript 6) là một tập hợp các kỹ thuật nâng cao của JavaScript. ECMAScript do hiệp hội các nhà sản xuất máy tính Châu Âu đề xuất làm tiêu chuẩn của ngôn ngữ JavaScript. Bạn cứ nghĩ xem hiện nay có khá nhiều trình duyệt Browser ra đời và

post image

Phân biệt toán tử == và === trong JavaScript

Trong JavaScript, các toán tử == và === được sử dụng để so sánh giữa hai toán hạng. Lúc viết code thì chỉ thấy mọi người dùng === chứ chẳng ai dùng ==, nhớ mang máng nó như thế này, như thế nọ mà không hiểu rõ bản chất của 2 toán tử này. Bài viết này sẽ giúp

post image

Phân biệt Null, Undefined và NaN

Khi mới tìm hiểu về JavaScript, mình thường hay bị nhầm lẫn giữa Null, Undefined và NaN. Đặc biệt đối với Null và Undefined thì về mặt ý nghĩa chúng tương đối giống nhau đều là “không có gì”, nhưng tại sao lại cần chia thành các thuật ngữ như vậy. Bài viết dưới đây

post image

Toán tử trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về các toán tử trong JavaScript để hiểu rõ hơn về chúng và dễ dàng thao tác khi lập trình. Một toán tử là gì? Chúng ta xem biểu thức đơn giản sau: 3 + 6 là bằng 9. Tại đây 3 và 6 là

post image

Biến trong JavaScript

Các biến là phần thiết yếu của mọi ngôn ngữ lập trình. Vì vậy, phải hiểu những điều cơ bản của biến trước khi đi sâu vào ứng dụng. Bài viết này sẽ trình bày đôi nét về biến trong JavaScript. Biến là gì ? Giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có

post image

Kiểu dữ liệu trong JavaScript

Tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có cấu trúc dữ liệu dựng sẵn, nhưng mỗi ngôn ngữ thường có những kiểu cấu trúc dữ liệu khác nhau. Bài viết này sẽ có gắng liệt kê những kiểu dữ liệu trong JavaScript và những thuộc tính của chúng. Chúng có thể được dùng để xây