post image

Class trong JavaScript

Giới thiệu ES6 đã giới thiệu cho chúng ta về Class trong JavaScript, nhưng nó vẫn quá là đơn giản để có thể sử dụng cho các ứng dụng phức tạp. Trường của Class (hay còn được gọi là thuộc tính của Class) có mục đích đem đến các constructor đơn giản hơn với các

post image

Getter và Setter trong JavaScript

Trong OOP, getter và setter là các hàm hoặc phương thức được dùng để lấy ra hoặc thiết lập giá trị cho các biến. Khái niệm getter và setter rất phổ biến trong ngôn ngữ lập trình. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có bộ cú pháp để thực hiện getter và setter, bao gồm cả JavaScript. Trong

post image

Prototype trong JavaScript

Ở thời kì thịnh hành ES6, Babel,… những từ khóa như Class, constructors, static,… đều đã có trong JavaScript nhưng thực sự OOP trong JavaScript nó có thực sự giống như các ngôn ngữ OOP khác như Java hay PHP không? Bài viết này, ta sẽ quay về thời ES5 trở về trước, lúc đó Prototype đang xưng hùng xưng bá… Tuy nhiên để câu chuyện trở nên mượt mà hơn, trước tiên, hãy

post image

Từ khoá “this” trong JavaScript

Đây không phải một chủ đề xa lạ gì trong lập trình hướng đối tượng, tuy nhiên việc có thể sử dụng mượt mà this không phải là việc dễ dàng với những bạn bắt đầu làm việc với JavaScript. Vì vậy hôm nay mình quyết định chọn chủ đề này vừa để ôn lại kiến thức vừa

post image

Các đối tượng thông dụng trong JavaScript

Đối tượng Date Đối tượng Date được sử dụng trong những tình huống chúng ta muốn làm việc với ngày tháng hoặc giờ. Để tạo một đối tượng, chúng ta sử dụng một trong 4 cú pháp sau: Cú pháp 1: Câu lệnh trên sẽ tạo một đối tượng Date() với thời gian hiện tại.

post image

Thiết kế hướng đối tượng trong JavaScript

Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết này sẽ trình bày căn bản về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách JavaScript mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor),

post image

3 cách định nghĩa lớp trong JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ hướng đối tượng rất linh hoạt khi nói đến cú pháp. Trong bài này sẽ trình bày 3 cách để định nghĩa và khởi tạo một lớp trong JavaScript. Ngay cả khi bạn đã chọn cho mình một cách sử dụng yêu thích nhất, bài viết này vẫn sẽ hữu

post image

Căn bản về đối tượng trong JavaScript

Giới thiệu Một đối tượng là một tập hợp có liên quan với nhau giữa dữ liệu hoặc các chức năng (việc này thường được thể hiện với các biến và hàm – chúng được gọi là các thuộc tính và phương thức khi được đưa vào các đối tượng trong JavaScript). Hãy làm việc