post image

clearTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa Giả sử bạn xây dựng chức năng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì phải làm thế nào? Lúc này bạn phải sử dụng hàm clearTimeout(). Phương thức clearTimeout() sẽ xóa bộ hẹn giờ bằng phương thức setTimeout(). Cú pháp Trong

post image

setTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức setTimeout() gọi một hàm hoặc đánh giá một biểu thức sau một khoảng thời gian xác định (tính bằng mili giây). Tuy nhiên, nó chỉ thực hiện đúng 1 lần. Phương thức clearTimeout() được sử dụng để dừng không cho hàm chạy nữa dù chưa kết thúc thời gian đã đặt ở phương thức

post image

clearInterval() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức clearInterval() được sử dụng để xóa nhiệm vụ mà ta đã thiết lập trong phương thức setInterval(). Cú pháp Trong đó: Tham số Mô tả var Bắt buộc. Tên của biến để truyền vào phương thức clearInterval() Ta phải đặt phương thức setInterval() trong một biến để truyền vào phương thức clearInterval() thì

post image

setInterval() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức setInterval() gọi một hàm hoặc đánh giá một biểu thức sau một khoảng thời gian xác định (tính bằng mili giây). Tuy nhiên, số lần gọi hàm là liên tục, nó sẽ thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi phương thức clearInterval() được gọi hoặc cửa sổ bị đóng

post image

Vẽ đường thẳng trong Canvas

Giới thiệu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ đường thẳng trong Canvas một cách đơn giản nhất. Để vẽ được đường thẳng bằng HTML5 Canvas thì cực kỳ đơn giản. Giống như vẽ một đường thẳng trên giấy, ta xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của

post image

Vẽ hình chữ nhật trong Canvas

Giới thiệu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hình chữ nhật trong Canvas một cách đơn giản nhất. Để vẽ được hình chữ nhật, chúng ta phải xác định tọa độ x và y (tính từ góc trên bên trái) và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

post image

Vẽ hình tròn trong Canvas

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hình tròn trong Canvas một cách đơn giản nhất qua các ví dụ dưới đây. Để vẽ được hình tròn trên <canvas>, ta sử dụng kết hợp hai phương thức sau: Trước tiên dùng phương thức arc(x, y, r, start, stop) dùng để

post image

Giới thiệu về Canvas

Được thêm vào trong phiên bản HTML5, Canvas hỗ trợ việc vẽ đồ họa trên giao diện web nhờ sử dụng JavaScript. Ví dụ như bạn có thể thực hiện việc vẽ các hình hay đoạn thẳng hoặc đường gấp khúc tùy ý, tô màu cho hình, chèn ảnh, hoặc thêm ứng dụng chuyển động