post image

Clean Code là gì?

Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ chia sẻ một số kiến thức về Clean Code. Lập trình viên dù là cũ hay mới thì đều nên biết đến quy tắc này. Mặc dù nó được coi là chuẩn mực cho mỗi developer nhưng không phải ai cũng chú ý và quan tâm

post image

Quy tắc đặt tên file

Cho đến bây giờ, có thể bạn đã không phải nghĩ đến cách bạn đặt tên file của mình. Khi làm việc trên web, các loại máy tính khác nhau phải làm việc cùng nhau. Điều này có nghĩa là một số công ước phải được tuân thủ. Tên file Tên file gồm một tập

post image

Coding Convention làm việc với hàm trong JavaScript

Coding convention là tập hợp những nguyên tắc chung khi lập trình nhằm làm cho code dễ đọc, dễ hiểu, do đó dễ quản lý, bảo trì hơn.Coding convention có những cái chung và cái riêng tuỳ ngôn ngữ, tuỳ cộng đồng, nhưng hầu hết được công nhận và đi theo bởi đa số các