Quy tắc đặt tên file

Quy tắc đặt tên file

Cho đến bây giờ, có thể bạn đã không phải nghĩ đến cách bạn đặt tên file của mình. Khi làm việc trên web, các loại máy tính khác nhau phải làm việc cùng nhau. Điều này có nghĩa là một số công ước phải được tuân thủ.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Tên file

Tên file gồm một tập các ký tự trong bảng chữ thường (a-z) và có thể bao gồm dấu gạch dưới (_) hoặc dấu gạch ngang (-), nhưng không có dấu chấm câu bổ sung.

Chú ý khi lưu các file của bạn

 • Luôn luôn nhớ đặt tên file của bạn một cách phù hợp. Tên tập tin nên ngắn gọn nhưng rõ ràng.
 • Chú ý đến nơi chính xác bạn đang lưu các file của bạn. Nếu bạn không biết file ở đâu, bạn sẽ không thể liên kết đến file đó. 

Luôn sử dụng các phần mở rộng file thích hợp khi lưu file

Tất cả các file (ngay cả trên máy Mac) đều có đuôi file mở rộng. Đảm bảo bạn đang sử dụng đúng phần mở rộng khi lưu file.

 • Các file HTML kết thúc bằng .html
 • Các file CSS kết thúc bằng .css
 • file hình ảnh kết thúc bằng .jpg, .png hoặc .gif, tùy thuộc vào kiểu file đó.
 • Các file JavaScript kết thúc bằng .js

Không bao giờ sử dụng dấu cách trong tên file

 • Trên máy Mac hoặc PC, bạn có thể lưu file có tên “my awesome.html”. Điều này có thể sẽ không hoạt động trên một trang web.
 • Sử dụng dấu gạch ngang trong tên file của bạn thay vì để chỉ khoảng trống. Tên file của bạn sẽ là “my-awesome-website.html” thay thế.

Không sử dụng ký tự đặc biệt trong tên file

 • Các ký tự như ?,%, #, /,:,;, •, vv đều có ý nghĩa đặc biệt trong một url web. Do đó, chúng không nên được sử dụng trong tên file.
 • Chỉ sử dụng chữ cái (a-z), số (0-9), dấu gạch dưới (_), dấu nối (-).
 • Dấu chấm (.) chỉ nên được sử dụng trong phần mở rộng

Tên file có phân biệt chữ hoa chữ thường

 • Giả sử rằng tên file của bạn luôn luôn phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Chữ viết hoa và chữ thường đều khác nhau.
 • Để tránh nhầm lẫn, thực tiễn tiêu chuẩn luôn luôn sử dụng các chữ thường. 

Giữ tên file của bạn ngắn

Cố gắng không làm cho tên file của bạn thật sự dài.

Ví dụ: một trang về bạn và những gì bạn đang làm ngay bây giờ:

about-me-and-what-im-doing-right-now.htmlCode language: CSS (css)

Tên này quá dài và khó gõ.

a.html
Code language: CSS (css)

Tên này thì quá ngắn và bí ẩn.

about.html
Code language: CSS (css)

Tên rõ ràng ngắn gọn mà vẫn đủ mô tả.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Xem thêm: KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVASCRIPT

Bình luận