Tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript

Tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript

Điều đầu tiên khi chúng ta học một ngôn ngữ lập trình đó là nghiên cứu cấu trúc code. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript.

Tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript

Câu lệnh

Các câu lệnh là các cấu trúc cú pháp và các lệnh thực hiện các hành động.

Ví dụ câu lệnh alert(‘Hello, world!’) sẽ hiển thị thông báo ‘Hello, world!’ ra màn hình hiển thi.

Tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript

Tuỳ vào số lượng câu lệnh mà chúng ta sử dụng, máy tính sẽ thực thi bấy nhiêu. Các câu lệnh được ngăn cách bởi dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ: ở đây chúng ta chia “Hello World” thành hai câu lệnh:

alert('Hello'); alert('World');Code language: JavaScript (javascript)

Thông thường, các câu lệnh được viết trên các dòng riêng biệt để làm cho mã dễ đọc hơn:

alert('Hello');
alert('World');Code language: JavaScript (javascript)

Dấu chấm phẩy

Dấu chấm phẩy có thể bị bỏ qua trong hầu hết các trường hợp khi có ngắt dòng.

Tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript

Nó cũng sẽ hoạt động:

alert('Hello')
alert('World')Code language: JavaScript (javascript)

Ở đây, JavaScript “ngầm hiểu” ngắt dòng như một dấu chấm phẩy”. Đây được gọi là chèn dấu chấm phẩy tự động.

Trong hầu hết các trường hợp, một dòng mới ngụ ý một dấu chấm phẩy. Nhưng “trong hầu hết các trường hợp” không có nghĩa là “luôn luôn”!

Có những trường hợp khi dòng mới không có nghĩa là dấu chấm phẩy. Ví dụ:

alert(3 +
1
+ 2);

Mã xuất ra 6 vì JavaScript không chèn dấu chấm phẩy ở đây. Trực quan hiển nhiên rằng nếu dòng kết thúc bằng dấu cộng ‘+’ thì đó là ‘biểu thức không đầy đủ’, vì vậy dấu chấm phẩy ở đó sẽ không chính xác. Và trong trường hợp này, điều đó hoạt động như dự định.

Nhưng có những tình huống mà JavaScript “không thể” giả định dấu chấm phẩy ở nơi nó thực sự cần thiết.

Các lỗi xảy ra trong những trường hợp như vậy khá khó tìm và sửa chữa.

Comment

Theo thời gian, các chương trình ngày càng trở nên phức tạp hơn. Nó trở nên cần thiết để thêm các nhận xét mô tả những gì mã làm và tại sao.

Nhận xét có thể được đưa vào bất kỳ vị trí nào của code. Chúng không ảnh hưởng đến việc thực thi bởi vì engine đơn giản là bỏ qua chúng.

Tìm hiểu về cấu trúc code trong JavaScript

Comment một dòng bắt đầu bằng hai ký tự gạch chéo //. Phần còn lại của dòng là nội dung.

Như đây:

// This comment occupies a line of its own
alert('Hello');

alert('World'); // This comment follows the statementCode language: JavaScript (javascript)

Comment nhiều dòng bắt đầu bằng dấu gạch chéo lên phía trước và dấu hoa thị / * và kết thúc bằng dấu hoa thị và dấu gạch chéo ngược * /.

/* An example with two messages.
This is a multiline comment.
*/
alert('Hello');
alert('World');Code language: PHP (php)

Nội dung của comment bị bỏ qua, vì vậy nếu chúng tôi đặt mã bên trong / *… * /, nó sẽ không thực thi.

Đôi khi có thể hữu ích nếu tạm thời vô hiệu hóa một phần mã:

/* Commenting out the code
alert('Hello');
*/
alert('World');Code language: JavaScript (javascript)

Comment làm tăng tỷ lệ mã tổng thể, nhưng đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Có nhiều công cụ rút gọn mã trước khi xuất bản lên máy chủ sản xuất. Họ xóa các nhận xét, vì vậy chúng không xuất hiện trong các tập lệnh đang hoạt động. Vì vậy, các comment không có ảnh hưởng tiêu cực đến code nhé!

Kết luận

Trên đây là 3 yếu tố cơ bản nhất trong cấu trúc code của JavaScript. Có thể nói, các ngôn ngữ lập trình hiện nay tuy có nhiều điểm khác biệt nhưng chúng đều hướng đến một mục đích duy nhất là giúp lập trình viên tạo ra được các ứng dụng hoàn chỉnh.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận