Cài đặt môi trường lập trình JavaScript

Cài đặt môi trường lập trình JavaScript

Bài viết sẽ chỉ ra một số cách cài đặt môi trường lập trình JavaScript.

Ở đây, chúng ta sẽ sử dụng JavaScript để phát triển một ứng dụng web. Vì vậy, chúng ta phải có ít nhất hai thứ, một trình duyệt và một trình soạn thảo để viết mã JavaScript.

Mặc dù chúng ta cũng cần một máy chủ web để chạy một ứng dụng web, nhưng chúng ta sẽ sử dụng một trang web HTML duy nhất để chạy mã JavaScript của mình. Vì vậy, không cần phải cài đặt nó ngay bây giờ.

Cách cài đặt môi trường lập trình JavaScript

Trình duyệt

Cài đặt môi trường lập trình JavaScript

Hầu hết, bạn sẽ có một trình duyệt đã được cài đặt trên PC, Microsoft Edge trên nền tảng Windows và Safari trên Mac OS.

Bạn cũng có thể cài đặt trình duyệt sau theo sở thích của mình:

IDE để phát triển ứng dụng JavaScript

Cài đặt môi trường lập trình JavaScript

Bạn có thể viết mã JavaScript bằng một trình soạn thảo đơn giản như Notepad. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt bất kỳ IDE nào có nguồn mở hoặc được cấp phép (Môi trường phát triển tích hợp) để tận dụng lợi thế của hỗ trợ IntelliSense cho JavaScript và công cụ đánh dấu lỗi / cảnh báo cú pháp để phát triển nhanh chóng.

Sau đây là một số trình soạn thảo JavaScript nổi tiếng:

Trình chỉnh sửa trực tuyến dành cho JavaScript

Cài đặt môi trường lập trình JavaScript

Sử dụng trình chỉnh sửa trực tuyến để nhanh chóng thực thi mã JavaScript mà không cần cài đặt. Những điều sau đây là những người chỉnh sửa trực tuyến miễn phí:

Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin về cách cài đặt môi trường lập trình JavaScript. Nhìn chung, so với các ngôn ngữ lập trình khác như C++, Java hay Python, JavaScript có thể được xếp vào vị trí hàng đầu bởi JavaScript được tích hợp sẵn vào trình duyệt và bạn hầu như sẽ không cần phải cài thêm bất cứ phần mềm nào nữa.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận