Tại sao tôi yêu thích JavaScript?

Tại sao tôi yêu thích JavaScript?

Tại sao tôi yêu thích JavaScript?

Mặc dù nó nổi tiếng là “kỳ lạ” hoặc “ngôn ngữ dành cho người mới bắt đầu” khi so sánh với các ngôn ngữ cấp thấp hơn như C# hoặc Java, tôi thực sự yêu thích JavaScript. “Tại sao tôi yêu thích JavaScript?” Tôi thấy nó hấp dẫn và hiệu quả để giải quyết một loạt các vấn đề. Mối tình của tôi với JavaScript và khái niệm lập trình hàm còn tương đối mới, nhưng gần đây tôi đã suy ngẫm về những gì tôi thấy rất hấp dẫn về ngôn ngữ này và quyết định chia sẻ một vài suy nghĩ của mình.

Functional là cốt lõi

JavaScript ban đầu được thiết kế như một ngôn ngữ chức năng. Tất nhiên bây giờ nó nên được xem như một ngôn ngữ đa mô hình, nhưng đừng nhầm lẫn, có sự khác biệt lớn giữa JavaScript và các ngôn ngữ lập trình nổi bật khác như Java hoặc Python.

Trong JavaScript, các hàm hoạt động như các đối tượng hạng nhất, có nghĩa là chúng có thể được coi là dữ liệu theo cách mà các chuỗi, số nguyên, đối tượng hoặc mảng có thể là. Có thể sử dụng các chức năng theo cách này sẽ mở ra một thế giới khả thi.

Tại sao tôi yêu thích JavaScript?

Các hàm có thể đóng vai trò là đối số của các hàm khác hoặc trả về chính các hàm. Chúng có thể là giá trị của các thuộc tính của đối tượng hoặc các phần tử của một mảng. Điều này cung cấp cho bạn khả năng đan xen và chuyển xung quanh các chức năng giống như bất kỳ loại dữ liệu nào khác.

Đối với tôi, tạo một ứng dụng bao gồm các chức năng rời rạc dường như là một cấu trúc tuyệt vời. Nó linh hoạt hơn nhiều so với viết bằng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, trong đó người ta tạo một chương trình thông qua các lớp thường kế thừa lẫn nhau, đưa các phương thức không cần thiết vào các lớp con và tạo ra những thứ khổng lồ mà khó có thể gỡ lỗi hoặc cấu trúc lại.

Viết hàm JavaScript, bạn có thể tạo một loạt các hàm nhỏ chỉ có một mục đích – tìm nạp dữ liệu với một yêu cầu ajax với một hàm, nối nó vào DOM bằng một hàm khác. Điều này dẫn đến lập trình mô-đun và năng động hơn. Nó cũng có thể dễ dàng hơn để gỡ lỗi, vì người ta có thể xác định chức năng nào đang gây ra lỗi và điều chỉnh cho phù hợp. Tất nhiên, lập trình hướng đối tượng có nhiều ưu điểm, và JavaScript hướng đối tượng là thứ mà tôi sẽ nói lại sau.

Front-end và Back-end

Tất nhiên, mặc dù nó được tạo ra như một ngôn ngữ kịch bản trình duyệt để chạy trên máy khách, nhưng sự phát triển của Node.js cũng cho phép nó được viết ở phía máy chủ. Điều này đã mở đường cho các thư viện như Express.js xây dựng toàn bộ ứng dụng bằng JavaScript.

Mặt khác, phần back-end JavaScript thường bao gồm một loạt các thư viện không phải là một phần của thư viện lõi, về cơ bản sẽ lắng nghe các yêu cầu cho một route cụ thể và áp dụng các thư viện khác theo chỉ dẫn, sau đó trả về phản hồi cho yêu cầu.

Tại sao tôi yêu thích JavaScript?

Ví dụ: một yêu cầu xác thực người dùng trong một ứng dụng được xử lý bởi một thư viện khác chứa tất cả logic dựa trên xác thực và sau đó đưa ra một đối tượng rõ ràng sẽ được gửi cùng với response. Mô hình này theo một số cách tương tự như cách bản thân JavaScript được cấu tạo bởi các hàm rời rạc trả về dữ liệu cho nhau.

Nó cũng có những điểm tương đồng với cách mà các ngôn ngữ như Clojure tích hợp các thư viện nhẹ hơn là dựa trên toàn bộ ứng dụng trên một Framework duy nhất.

Cú pháp ES6+

Cuối cùng, tôi muốn nói về những lợi ích của cú pháp JavaScript hiện đại. Những thay đổi lớn được giới thiệu bởi ECMAScript 2015 (ES6) và sau đó được phát hành mang đến cho các lập trình viên một loạt các công cụ hữu ích và đường cú pháp giúp loại bỏ nhiều vấn đề mà các nhà phát triển JavaScript trước đó phải đối mặt.

Việc xử lý các Promise và bất đồng bộ dễ dàng hơn nhiều thông qua API Fetching, .then và Async/Await. Toán tử spread (…) giúp dễ dàng sao chép một đối tượng hoặc mảng và thay đổi các thuộc tính hoặc phần tử của nó, đồng thời chuyển nhiều phần tử vào một hàm chỉ lấy một phần tử duy nhất mà không cần sử dụng Function.apply().

Tại sao tôi yêu thích JavaScript?

Việc hủy cung cấp cho chúng ta một cách tuyệt vời để thao tác các cấu trúc dữ liệu và lấy ra các mục muốn khi truyền xung quanh các đối tượng và mảng. Cuối cùng, khả năng tạo các lớp trong JavaScript cho phép ai đó viết JavaScript với cách thức hướng đối tượng – mặc dù chúng có hiệu quả cú pháp xung quanh kế thừa chức năng và nguyên mẫu.

Như tôi đã đề cập ở trên, tôi quan tâm nhiều hơn đến lập trình hàm, nhưng các lớp JavaScript rất quan trọng khi làm việc với các thư viện và cho phép chúng đóng gói các phương thức vào một lớp một cách thuận tiện. Kết hợp với nhau, những phát triển này biến JavaScript thành một ngôn ngữ mạnh mẽ và dễ học, dễ làm, cũng là một niềm vui để viết.

Kết luận

Qua những lời tôi kể thì bạn đã hiểu “Tại sao tôi yêu thích JavaScript?” chưa. JavaScript giống như 1 tượng đài ngôn ngữ lập trình mang đầy đủ các phẩm chất và kỹ năng của một người “hoàn hảo”. Không thể nào mà không nói lời yêu tới JavaScript được. “Cảm ơn mày – JavaScript, một phần của thanh xuân tao.”.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/PHP/.NET TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận