Giới thiệu về Class trong JavaScript

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ đi vào một thành phần rất quan trọng với các bạn trong JavaScript, đó là Giới thiệu về Class trong JavaScript. Cùng tìm hiểu nhé!

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Nếu bạn đã và đang học JavaScript, bạn có thể đã nghe nói về các Class và tự hỏi chúng là gì và tại sao chúng ta cần chúng. Vâng, giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình cấp cao, JavaScript cũng hỗ trợ Class.

Các Class (lớp) giúp tạo các đối tượng dễ dàng hơn. Bạn có thể coi chúng như một bản thiết kế hoặc một máy cắt cookie. Bạn có thể sử dụng khái niệm này để tạo nhiều đối tượng theo cùng một kiểu và thực hiện nhanh hơn.

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Cùng nhìn vào định nghĩa lớp Student dưới đây:

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Chúng ta có một lớp tên là Student, lớp này có một phương thức khởi tạo và ba phương thức, cụ thể là các phương thức getter. Những gì chúng cung cấp là 1 khuôn mẫu cho Student. Một phương thức khởi tạo được gọi khi bạn tạo một đối tượng của một lớp. Nó có thể có các tham số dùng để xác định các thuộc tính chính của đối tượng.

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Từ khóa new mà bạn thấy ở đây là dùng để gọi phương thức khởi tạo.

Nếu không có các lớp, quá trình này có thể trở nên cồng kềnh và lặp đi lặp lại.

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Kế thừa

Với sức mạnh của các lớp, bạn có thể sử dụng kế thừa để chia sẻ các phương thức và thuộc tính với các lớp khác. Hình ảnh một trường học đang tạo ra một đội bóng rổ và bóng đá. Đúng, chúng không phải là cùng một môn thể thao, nhưng những người chơi chia sẻ rất nhiều tính chất chung.

Đó là một dấu hiệu cho thấy họ có thể là một ứng cử viên cho quyền thừa kế. Ví dụ: cả hai cầu thủ trong đội đều có thuộc tính tên, giới tính và tuổi có thể được kế thừa từ lớp Student mà chúng ta đã tạo.

Ví dụ:

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Trong JavaScript, bạn có thể coi super như một cú pháp mở rộng đến phần tử lớp cha và đây là phần mở rộng cho phần tử lớp hiện tại.

Từ khóa super gọi hàm tạo của lớp cha. Trong trường hợp này, super (name) chuyển một đối số đến lớp cha School. Bắt buộc phải chuyển các đối số của lớp cha trước, nếu không, JavaScript sẽ gây ra lỗi.

Một lớp con mở rộng đến lớp cha cũng sẽ có quyền truy cập vào các phương thức của nó, nghĩa là bạn không phải viết các phương thức getter cho tên, tuổi và giới tính vì chúng tôi đã khai báo các phương thức trong lớp cha. Nó có gọn gàng không? Chúng ta chỉ cần viết một phương thức getter cho vị trí vì nó không tồn tại trong lớp cha, nhưng nó chắc chắn làm cho mã sạch hơn và tạo nhanh hơn.

Phương thức tĩnh

Nhưng nếu bạn muốn có một phương thức được bao gồm trong lớp cha nhưng không có sẵn cho các lớp con? Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng các phương thức tĩnh. Không thể truy cập các phương thức tĩnh từ bất kỳ trường hợp nào của các đối tượng lớp con. Cách duy nhất để truy cập hoặc sử dụng chúng là thông qua việc gọi lớp cha.

Giới thiệu về Class trong JavaScript

Kết luận

Các lớp giúp chúng ta tạo đối tượng một cách dễ dàng hơn. Nó quản lý quá trình chuyển đổi trơn tru giữa các thuộc tính và phương thức từ lớp này sang lớp khác. Ngoài ra, nếu trong tương lai bạn muốn thêm và xóa các thay đổi, chúng tôi có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng vì mọi thay đổi trong lớp cha sẽ được chia sẻ trong tất cả các lớp con.

Mặc dù đây không phải là hướng dẫn đầy đủ về Class trong JavaScript nhưng nó có nghĩa là cung cấp cho bạn một ý tưởng chung về những gì chúng được sử dụng như thế nào và tại sao chúng ta sử dụng chúng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận