Cải thiện hiệu suất bằng Debounce trong JavaScript

Cải thiện hiệu suất bằng Debounce trong JavaScript

Cải thiện hiệu suất bằng Debounce trong JavaScript

Bạn có nhận thấy rằng, khi bạn nhập nội dung vào mục tìm kiếm, sẽ có một độ trễ nhất định trước khi cho ra kết quả tìm kiếm mong muốn, chính xác họ đã sử dụng kỹ thuật debounce mà mình sẽ nói tới trong bài này. Kỹ thuật này sẽ trì hoãn quá trình xử lý sự kiện bạn đang thao tác như các sự kiện keyupkeypressscroll… cho đến khi người dùng ngừng thao tác một khoản thời gian định trước và search autocomplete là một ví dụ điển hình để áp dụng kỹ thuật này.

Debounce trong JavaScript sẽ giúp ngăn chặn việc giao diện phải xử lý mọi sự kiện được gọi và làm giảm đáng kể số lần gọi lên API khi người dùng thao tác. Việc xử lý mọi thao tác được nhập vào từ người dùng có thể gây hại cho hiệu suất và thêm tải không cần thiết cho server của bạn.

Không dài dòng thêm nữa, giờ chúng ta hãy đi sâu vào xem debounce nó như nào:


function debounce(fn, ms) {
  let timer
  
  return () => {
    clearTimeout(timer);
    
    timer = setTimeout(() => {
      fn.apply(this, arguments);
    }, ms)
  }
}

Code language: JavaScript (javascript)

Như ví dụ về đoạn code phía trên, debounce là một Higher-Order Functions, hàm này trả về một hàm khác bên trong nó, trong đoạn code này là đoạn code xử lý timeout phía trên. debounce function nhận vào 2 tham số để xử lý.

 • fn: Tham số này nhận vào một hàm bạn muốn thực thi sau khi setTimeout thực thi
 • ms: Khoảng thời gian bạn muốn hàm debounce đợi sau khi nhận thao tác cuối cùng trước khi thực thi fn.
 • timer: Giá trị dùng để lưu biến timeout mỗi khi hàm được gọi. Biến timer được đặt trong hàm đầu tiên để tránh bị tạo mới giá trị, dùng để lưu giá trị của phiên xử lý.

Và bây giờ, để hiểu hơn về hàm debounce hoạt động thế nào, hãy cùng mình xem demo bên dưới.

Xem ví dụ bên dưới

0430f2b2 a6c1 4ff0 9605 da7373d04f1c
d0c35204 6484 4683 9bf5 638e4f11e166

Ví dụ trên Codepen.io

Cuối cùng, mình cũng xin cảm ơn các bạn đã dành 1 ít thời gian ra đọc.

Nguồn: https://viblo.asia/p/cai-thien-hieu-xuat-bang-debounce-trong-javascript-jvEla7dNKkw

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận