Tạo công tắc đèn chỉ với CSS

Tạo công tắc đèn chỉ với CSS

Tạo công tắc đèn

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bước để tạo công tắc đèn chỉ với CSS3. Hình dưới đây là kết quả của ví dụ này:

Tạo công tắc đèn chỉ với CSS

Hãy bắt tay thực hiện nào!

HTML

Cấu trúc HTML như sau:

<div id="lamp"> <!-- Div container của ví dụ -->
 <input type="radio" name="switch" value="on" /> <!-- Radio button để click on/off-->
 <input type="radio" name="switch" value="off" checked="checked"/>
 <div class="lamp"> <!-- HTML cho bóng đèn và dây. -->
  <div class="gonna-give-light"></div>
 </div>
</div>
Code language: HTML, XML (xml)

CSS

Dưới đây là mã code cho ví dụ:

/** Basic style **/
*, *:before, *:after {
 margin:0;
 padding:0;
 -webkit-box-sizing:border-box;
 -moz-box-sizing:border-box;
 box-sizing:border-box;
}
body {background:#2f323c;}
html, body {
 width:100%;
 height:100%;
}
#lamp {
 position:relative;
 width:100vw;
 height:100vh;
 overflow:hidden;
}

/** Style for switch button **/
input[name="switch"], input[name="switch"] + label {
 position:absolute;
 bottom:3rem;
 width:4rem;
 height:4rem;
}
input[name="switch"] + label {right:3rem;}
input[name="switch"] {
 opacity:0;
 z-index:9;
 cursor:pointer;
}
input[value="on"] {
 right:3rem;
 opacity: 1;
}
input[value="off"] {
 right:-4rem;
 opacity: 0.3;
}
input[value="on"]:checked {
 right:-4rem;
}
input[value="on"]:checked + input[value="off"] {
 right:3rem;
}

/** Style for light **/
.lamp {
 position:relative;
 margin:0 auto;
 width:.7rem;
 height:10rem;
 background-image:linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7), rgba(0,0,0,0.7)),
          linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7), rgba(0,0,0,0.7)),
          linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7), rgba(0,0,0,0.7));
 background-repeat:no-repeat;
 background-size:.15rem 8rem, .4rem .8rem, .7rem 2rem;
 background-position:50% 0, .19rem 8rem, 0 8.8rem;
}
.lamp:before, .lamp:after {
 content:'';
 position:absolute;
}
.lamp:before {
 left:-1.65rem;
 bottom:-4rem;
 width:4rem;
 height:4rem;
 border-radius:50%;
 background:rgba(255,255,255,0.03);
 box-shadow:inset 2px -2px 10px rgba(255,255,255,0.07);
 transition:all .15s;
}
.gonna-give-light, 
.gonna-give-light:before{
 position:absolute;
}
.gonna-give-light {
 top:10.05rem;
 left:.25rem;
 width:0;
 height:1.5rem;
 border-right:.2rem solid rgba(255,255,255,0.05);
}
.gonna-give-light:before {
 content:'';
 top:1.5rem;
 left:-.35rem;
 width:.9rem;
 height:.9rem;
 border-radius:50%;
 border:.2rem solid rgba(255,255,255,0.05);
 box-shadow:0px 0px 50px rgba(255,255,255,0);
}
input[value="on"]:checked ~ .lamp:before {
 background:rgba(255,255,255,1);
 box-shadow:0px 2px 10px rgba(255,255,255,0.8),
       0px 5px 50px rgba(255,255,255,0.8),
       0px 8px 80px rgba(255,255,255,0.6),
       0px 8px 120px rgba(255,255,255,0.6);
}
Code language: CSS (css)

Kết quả

Đây là kết quả của ví dụ này. Nếu bạn có bất cứ thác mắc nào hãy viết dưới comment nhé.

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về tạo công tắc đèn chỉ với CSS, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về CSS.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về CSS tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận