HTML Text Formatting là gì

HTML Text Formatting là gì?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về HTML Text Formatting là gì? Tại sao lại gọi là HTML Text Formatting và cùng nhau phân loại chúng nhé!

HTML Text Formatting là gì?

HTML chứa một số yếu tố để xác định văn bản có ý nghĩa đặc biệt.

Thí dụ:

Screen Shot 2021 04 23 at 09.32.52

Các phần tử định dạng HTML

Các phần tử định dạng được thiết kế để hiển thị các loại văn bản đặc biệt như sau:

<b> - Chữ in đậm
<strong> - Văn bản quan trọng
<i> - Văn bản in nghiêng
<em> - Văn bản được nhấn mạnh
<mark> - Văn bản được đánh dấu
<small> - Văn bản nhỏ hơn
<del> - Văn bản đã xóa
<ins> - Đã chèn văn bản
<sub> - Văn bản chỉ số con
<sup> - Văn bản chỉ số trên
Code language: HTML, XML (xml)
HTML Text Formatting là gì

Phần tử HTML <b> và <strong>

Phần tử <b> HTML xác định văn bản in đậm, không có bất kỳ tầm quan trọng nào thêm.

Thí dụ

<b> Văn bản này được in đậm </b>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <strong> HTML xác định văn bản có tầm quan trọng cao. Nội dung bên trong thường được in đậm.

Thí dụ

<strong> Văn bản này quan trọng! </strong>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <i> và <em> HTML

Phần tử <i> HTML xác định nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thí dụ

<i> Văn bản này in nghiêng </i>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <em> HTML xác định văn bản được nhấn mạnh. Nội dung bên trong thường được hiển thị bằng chữ nghiêng.

Thí dụ

<em> Văn bản này được nhấn mạnh </em>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử HTML <small>

Phần tử <small> trong HTML xác định văn bản nhỏ hơn:

Thí dụ

<small> Đây là một số văn bản nhỏ hơn. </small>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <mark> HTML

Phần tử <mark> trong HTML xác định văn bản cần được đánh dấu hoặc đánh dấu:

Thí dụ

<p> Đừng quên mua <mark> sữa </mark> ngay hôm nay. </p>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <del> HTML

Phần tử HTML <del> xác định văn bản đã bị xóa khỏi tài liệu. Các trình duyệt thường sẽ gạch một dòng qua văn bản đã xóa:

Thí dụ

<p> Màu yêu thích của tôi là <del> xanh lam </del> đỏ. </p>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <ins> HTML

Phần tử HTML <ins> xác định văn bản đã được chèn vào tài liệu. Trình duyệt thường sẽ gạch dưới văn bản được chèn:

Thí dụ

<p> Màu yêu thích của tôi là <del> xanh lam </del> <ins> đỏ </ins>. </p>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <sub> HTML

Phần tử <sub> trong HTML xác định văn bản chỉ số con. Văn bản chỉ số xuất hiện nửa ký tự bên dưới dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn. Văn bản chỉ số có thể được sử dụng cho các công thức hóa học, như H2O:

Thí dụ

<p> Đây là văn bản <sub> được đăng ký </sub>. </p>Code language: HTML, XML (xml)

Phần tử <sup> HTML

Phần tử HTML <sup> xác định văn bản chỉ số trên. Văn bản siêu chỉ số xuất hiện nửa ký tự trên dòng bình thường và đôi khi được hiển thị bằng phông chữ nhỏ hơn.

Thí dụ

<p> Đây là văn bản <sup> được viết trên </sup>. </p>Code language: HTML, XML (xml)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận