Mệt mỏi với thằng null trong JavaScript

Mệt mỏi với thằng null trong JavaScript

I. Mở đầu

Sau mấy tiếng hì hục fix bug, mình đã quá mệt mỏi với thằng null trong JavaScript. Lỗi đâu mà oái ăm dã man con ngan.

II. Vấn đề

Điều kiệnGiá trị
null > 0false
null < 0false
null == 0false
null >= 0true
null <= 0true
 • Nếu kiểm tra các điều kiện trên sau: null > 0; null < 0; null == 0; null >= 0; null <= 0, ta sẽ có các giá trị tương ứng
 • Khi nhìn vào giá trị trên ta sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao lại như vậy?
 • Vì sao nếu null >= 0 thì có nghĩa là null phải lớn hoặc bằng 0, thế tại sao null > 0 lại không đúng, null == 0 cũng chẳng đúng nốt @@
 • Yeah, bug sẽ phát sinh nếu ta dùng câu lệnh như này trong dự án itemsLength >= 0, nếu itemsLength là null thì toang rồi :v

III. Vì sao lại như vậy?

 • Không chỉ mỗi null, mà những giá trị như: false'''0'[]
 • Khi những giá trị này sử dụng toán tử > hoặc < thì javascript sẽ ép buộc tất cả về kiểu nguyên thủy của nó là 0, nên 0 thì không thể >0 hoặc <0
 • Còn về khi so sánh == thì javascript lại không ép về 0, mà so sánh giá trị, nên việc giá trị null == 0 thì cũng không đúng
 • Đối với việc null >= 0 hay null <= 0 thì như mình nói ở trên, khi sử dụng toán tử > hoặc < thì sẽ bị ép về 0, nên bây giờ null giá trị của nó là 0, mà 0 thì tất nhiên bằng 0, vì vậy 2 điều kiện này đúng :v
 • Có nhiều bạn sẽ thử điều kiện như sau (null==0)||(null>0) và nó trả về false, bạn ấy nói vì sao cùng một câu nhưng lại vẫn trả về false, đơn giản vì bạn chỉ dùng nó ở vế sau hoặc nên nó chỉ ép về 0 ở vế sau thôi, còn vế trước vẫn là dùng toán tử ==, và ngược lại kể cả bạn để toán tử > trước hoặc

IV. Chuyên sâu

Argument TypeResult
UndefinedNaN
Null+0
BooleanKết quả là 1 nếu đối số là đúng. Kết quả là +0 nếu đối số là sai
NumberKết quả bằng với đối số đầu vào (không có chuyển đổi)
StringXem tại đây (lười quá =)))
Objecttrue
ToNumber
Argument TypeResult
UndefinedKết quả bằng với đối số đầu vào (không có chuyển đổi)
NullKết quả bằng với đối số đầu vào (không có chuyển đổi)
BooleanKết quả bằng với đối số đầu vào (không có chuyển đổi)
NumberKết quả bằng với đối số đầu vào (không có chuyển đổi)
StringKết quả bằng với đối số đầu vào (không có chuyển đổi)
ObjectTrả lại giá trị mặc định cho Đối tượng, được truy xuất bằng cách gọi phương thức bên trong [[DefaultValue]] (8.12.8)
ToPrimitive 
 • Trước khi vào thuật toán, ta nên biết về khái niệm ToNumber, như cái tên nó sẽ chuyển thành kiểu số theo
 • Khái niệm về ToPrimitive 9.1
 • Trong phần 11.9.3 So sánh về thuật toán bằng
  • Thì khi x == y, với x và y là giá trị, thì nó sẽ thực hiện như sau
   • Nếu Type(x) là giống Type(y), thì
    • Với kiểu là Undefined, trả về true
    • Kiểu là Null, trả về true
    • Kiểu là Number, thì
     • x là NaN => false
     • y là NaN => false
     • x và y là NaN => false
    • Nếu Type là String, thì true khi x và y cùng độ dài (length), cùng ký tự và cùng vị trí đứng của ký tự đó. Ngược lại thì false
    • Nếu Type là Boolean, thì true khi cả 2 đều có giá trị là true hoặc false. Ngược lại thì trả về false
    • Trả về false khi x và y cùng trỏ tới một object. Ngược lại, thì là false. Ví dụ:
    • a = { a: 1 }
    • b = { a: 1 }
    • a == b // false
    • // cho trỏ cùng 1 object
    • c = { a: 1 }
    • a = c
    • b = c
    • a == b // true
   • Nếu x là null and y là undefined => true
   • Nếu x là undefined and y là null => true
   • Nếu Loại (x) là Số và Loại (y) là Chuỗi, trả về kết quả của phép so sánh x == ToNumber (y)
   • Nếu Loại (x) là Chuỗi và Loại (y) là Số, trả về kết quả của phép so sánh ToNumber (x) == y
   • Nếu Kiểu (x) là Boolean, trả về kết quả của phép so sánh ToNumber (x) == y
   • Nếu Kiểu (y) là Boolean, trả về kết quả của phép so sánh x == ToNumber (y)
   • Nếu Loại (x) là Chuỗi hoặc Số và Loại (y) là Đối tượng, trả về kết quả của phép so sánh x == ToPrimitive (y)
   • Mặc định false
 • Trong phần 11.8.5 So sánh về thuật toán quan hệ Abstract
  • So sánh x < y, trong đó x và y là giá trị, trả về true, false hoặc undefined (chỉ ra rằng có ít nhất một toán hạng là NaN).
  • Ngoài x và y, thuật toán còn lấy một cờ Boolean với tên là LeftFirst làm tham số, để kiểm soát thứ tự hoạt động của x và y, nó là cần thiết vì ECMAScript chỉ đánh giá từ trái sang phải của một biểu thức
  • Mặc định của LeftFirst là true và cho biết rằng tham số x tương ứng với một biểu thức xuất hiện ở bên trái của biểu thức tương ứng với tham số y
  • Nếu LeftFirst là false thì trường hợp ngược sẽ xảy ra và các phép toán phải được thực hiện trước x
   • Nếu LeftFirst là true, thì
    • Gọi px là kết quả của ToPrimitive(x, hint Number)
    • Gọi py là kết quả của ToPrimitive(y, hint Number)
   • Nếu không, thứ tự đánh giá cần được đảo ngược để bảo toàn đánh giá từ trái sang phải
    • Gọi py là kết quả của ToPrimitive (y, hint Number)
    • Gọi px là kết quả của ToPrimitive (x, hint Number)
   • Nếu không phải trường hợp cả 2 Type(px) là String và Type(py) là String, thì
    • Gọi nx là kết quả của ToNumber(px). Vì px và py đều là giá trị nguyên thủy nên thứ tự đánh giá không quan trọng
    • Gọi ny là kết quả của ToNumber(py)
    • Nếu nx là NaN => undefined
    • Nếu ny là NaN => undefined
    • Nếu nx và ny có cùng giá trị Number, trả về false
    • Nếu nx là +0, ny là -0 => false
    • Nếu nx là -0, ny là +0 => false
    • Nếu nx là +∞ => false
    • Nếu ny là +∞ => true
    • Nếu ny là −∞ => false
    • Nếu nx là −∞ => true
    • Nếu giá trị toán học của nx nhỏ hơn giá trị toán học của ny (lưu ý rằng các giá trị toán học này đều hữu hạn và không phải bằng không) trả về true. Nếu không, trả về false
   • Cả px và py là chuỗi
    • Nếu py là tiền tố của px, trả về false. (Giá trị chuỗi p là tiền tố của giá trị Chuỗi q nếu q có thể là kết quả của việc nối p và một số Chuỗi khác r. Lưu ý rằng bất kỳ Chuỗi nào cũng là tiền tố của chính nó, vì r có thể là Chuỗi trống.)
    • Nếu px là tiền tố của py, trả về true
    • Gọi k là số nguyên không âm nhỏ nhất sao cho ký tự ở vị trí k trong px khác ký tự ở vị trí k trong py. (Phải có k như vậy, vì không Chuỗi nào là tiền tố của chuỗi kia.)
    • Gọi m là số nguyên là giá trị đơn vị code của ký tự ở vị trí k trong px
    • Gọi n là số nguyên là giá trị đơn vị code của ký tự ở vị trí k trong py
    • Nếu m <n, trả về true. Nếu không, trả về false
  • Rối đúng không, từ rồi sẽ hiểu =))
  • À với LeftFirst thì mình hiểu nó như này
   • Khi so sánh x < y thì LeftFirst là true
   • Khi so sánh x > y thì LeftFirst là false
   • Hay y < x thì LeftFirst là true
   • Nó sẽ set theo dấu < làm chuẩn để LeftFirst là true hay false

V. Kết

 • Relational Comparison (>, <): Nếu cả hai giá trị không phải là kiểu String, thì ToNumber được gọi trên cả hai. Điều này cũng giống như thêm dấu + ở phía trước, thế nên null thành 0
 • Equality Comparison (==): chỉ gọi ToNumber trên Strings, Numbers và Boolean.
 • À và việc null >= 0 thì khi null đã cưỡng chế thành 0 thì 0 sẽ só sánh > trước, rồi lấy tiếp 0 là giá trị tiếp theo để so sánh bằng, cũng giống như việc bạn qua nhà hàng xóm A xin đĩa game mario ozawa A mà A gần hàng xóm B, bạn chạy qua B mượn tiếp đĩa B :v
 • Còn với null > 0 || null == 0 thì nó tương tự như việc bạn qua nhà A lấy đĩa, đem về nhà rồi từ nhà lại đi tới nhà B lấy đĩa :v
 • Hiểu cơ bản thì dễ nhưng để hiểu chuyên sâu thì căng quá, vì nó trừu tượng kinh khủng :v
 • Cái này chẳng biết có nên gọi nó là bug của javascript không nữa, vì nếu ai cũng chấp nhận thì thành ra nó lại là một tính năng =))
 • Chúc các bạn không gặp lỗi này :v

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận