Sự khác biệt giữa Method và Function trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Function và Method trong JavaScript

Khi các bạn mới học JavaScript hẳn các bạn cũng nghe đến các khái niệm như là Function và Method rồi đúng không? Nhưng để hiểu rõ chúng hoạt động như thế nào, sự khác biệt giữa Function và Method ra sao thì chắc không phải ai cũng nắm rõ. Vậy chúng mình hãy cũng tìm hiểu về Function và Method, sự khác biệt giữa chúng thông qua bài viết này nhé!

JavaScript Function

Function (Hàm) là một khối mã được viết để thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và trả về kết quả. Chúng ta có thể xác định một Function bằng cách sử dụng từ khóa function, theo sau là tên Function và các tham số tùy chọn. Thân hàm được bọc trong cặp dấu ngoặc nhọn.

Tính năng mạnh mẽ của các Function là chúng có thể tái chế. Tức là, Function có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ nhiều lần mà không cần phải viết lại cùng một đoạn mã.

Sự khác biệt giữa Method và Function trong JavaScript

Cú pháp:

function functionName(parameters) {
  // Content
}Code language: JavaScript (javascript)

Đặc trưng:

 • Function được thực thi khi có lệnh gọi nó.
 • Tên Function có thể chứa các chữ cái, chữ số, ký hiệu đô la, dấu gạch dưới.
 • Các tham số được liệt kê bên trong dấu ngoặc tròn sau tên của Function.
 • Đối số là các giá trị mà một Function nhận được khi nó được gọi.
 • Từ khóa return kết thúc chức năng mà Function thực thi và trả về một giá trị.

Tìm hiểu thêm về Function tại đây

Chúng ta cũng hãy xem xét một ví dụ về Function nhận đầu vào và trả về kết quả:

function concatName(firstName, middleName, lastName) {
 return firstName + ' ' + middleName + ' ' + lastName;
}Code language: JavaScript (javascript)

Hãy xem qua ví dụ này từng bước:

 • Function concatName được tạo với ba tham số (đầu vào): firstName, middleName và lastName.
 • Bên trong Function, từ khóa return sẽ trả về từ nối giữa firstName, middleName và lastName, với khoảng trắng ở giữa mỗi từ.
 • Bạn có thể lưu chuỗi trả về vào một biến khi bạn gọi hàm.
  var concatGWC = concatName('George', 'Washington', 'Carver');

Trong ví dụ trên, Function concatName được gọi với các đối số sau: ‘George’, ‘Washington’ và ‘Carver’. Các giá trị này được lưu vào các biến firstName, middleName và lastName bên trong Function. Nó trả về một chuỗi là kết quả của việc nối ba biến trên – biến concatGWC lưu trữ chuỗi được nối trả về.

JavaScript Method

Sự khác biệt giữa Methods và Functions trong JavaScript

Method JavaScript là một thuộc tính của một đối tượng có chứa định nghĩa hàm. Nó cũng tương tự như các Function, là một tập hợp các lệnh thực hiện một số nhiệm vụ. Sự khác biệt là một Method được liên kết với một đối tượng còn Function thì không. Method của đối tượng có thể được truy cập bằng cú pháp sau:

Cú pháp:

object = {
  methodName: function() {
    // Content
  }
};

object.methodName()Code language: JavaScript (javascript)

Đặc trưng:

 • Có thể thực hiện hành động trên các đối tượng
 • Một phương thức truyền ngầm đối tượng mà nó được gọi.

Ví dụ:

<html>
  <head>
    <script>
      var employee = {
        empname: "Rahul",
        department : "sales",
        details : function() {
          return this.empname + 
            " works with Department " + 
            this.department;
        }
      };
      console.log(employee.details());
    </script>
  </head>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

Output:

Rahul works with Department salesCode language: JavaScript (javascript)

Sự khác biệt giữa Function và Method

Sự khác biệt giữa Method và Function trong JavaScript

Chúng ta đã vừa tìm hiểu các khái niệm về Function và Method rồi. Vậy thì bây giờ hãy xem chúng khác nhau như thế nào qua bảng dưới đây.

FunctionMethod
Một Function có thể được gọi trực tiếp bằng tên của nóMột Method có thể được gọi bằng tên của đối tượng và tên phương thức của nó bằng cách sử dụng ký hiệu dấu chấm hoặc ký hiệu dấu ngoặc vuông
Một Function có thể truyền dữ liệu được xử lý và có thể trả về dữ liệu.Method có thể xử lý dữ liệu có trong một Class
Dữ liệu được truyền cho một hàm là rõ ràngMột Method truyền ngầm đối tượng mà nó được gọi.
Một Function có thể tự hoạt độngMethod là một hàm được liên kết với một thuộc tính đối tượng.

Tổng kết

Vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn về Function và Method, sự khác biệt giữa chúng, hy vọng sau bài viết này các bạn sẽ có những kiến thức vững chắc hơn trong việc học lập trình JavaScript.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/PHP/.NET TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận