Lean Manufacturing là gì Lịch sử và phân loại của nó

Lean Manufacturing là gì? Lịch sử và phân loại của nó

Lean Manufacturing – Sản xuất tinh gọn là một phương pháp sản xuất được thiết kế để giúp giảm cả thời gian sản xuất, cũng như thời gian phản hồi đối với khách hàng và từ nhà cung cấp. Chiến lược này nhằm mục đích tăng hiệu quả bằng cách loại bỏ lãng phí, tối ưu hóa quy trình và cắt giảm chi phí. 

Phương pháp này cho phép giảm lãng phí và chi phí tồn kho bằng cách chỉ sản xuất những gì có nhu cầu và không dự trữ quá nhiều. Bằng cách giảm thời gian sản xuất, phương pháp này cải thiện tỷ lệ năng suất và giúp tăng lợi nhuận.

Lean Manufacturing là gì Lịch sử và phân loại của nó

Lịch sử của Lean Manufacturing là gì? 

Lean Manufacturing còn được gọi là sản xuất đúng lúc (JIT), có từ cuối những năm 1940 khi Toyota phát triển mô hình hoạt động có tên là Hệ thống sản xuất Toyota (TPS). Sau đó, vào năm 1988, John Krafcik đã đặt ra thuật ngữ “Lean”. 
 
Sự xuất hiện của các nguyên tắc Lean Manufacturing là do James Womack và Daniel Jones, những người đã xác định 5 nguyên tắc của phương pháp này vào năm 1996: đặc tả giá trị; ánh xạ dòng giá trị; tạo ra dòng chảy giá trị; thiết lập hệ thống kéo; theo đuổi sự hoàn hảo. Các nguyên tắc hình thành chu trình sản xuất là trung tâm của triết lý của Lean và tư duy của Lean. 
 
Bắt nguồn từ thế giới sản xuất, ngày nay phương pháp này được áp dụng thành công như một phương pháp quản lý trên các ngành và lĩnh vực. 

Hệ thống Sản xuất Toyota (TPS) là gì? 

Lean Manufacturing là gì Lịch sử và phân loại của nó

Hệ thống Sản xuất Toyota (TPS) hay “Phương thức Toyota” là một mô hình hoạt động xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 ở Nhật Bản như một hệ thống quản lý để tổ chức các quy trình sản xuất và hậu cần. Xương sống của TPS là hệ thống sản xuất đúng lúc (JIT), được tạo ra bởi ông Taiichi Ohno (một kỹ sư công nghiệp và doanh nhân Nhật Bản). 

Hai trụ cột của Phương thức Toyota là cải tiến liên tục và tôn trọng con người. Chúng là nền tảng để hiểu về Lean Manufacturing là gì và các nguyên tắc của nó được bắt nguồn từ đâu. 
 
Mục đích cốt lõi của sản xuất đúng lúc như một phần của TPS là loại bỏ tất cả các hoạt động lãng phí khỏi quy trình. Bằng cách giảm thiểu và loại bỏ các hoạt động không gia tăng giá trị khỏi sản xuất, phương pháp này nhằm đạt được sự cải tiến liên tục. 

Ví dụ: nếu bạn làm việc trong môi trường mà thời gian chuyển đổi là đáng kể và có nhiều phân loại công việc, việc áp dụng hệ thống JIT có nghĩa là tìm cách giảm thời gian chuyển đổi và loại bỏ phân loại công việc. Làm như vậy, bạn không chỉ mang lại sự linh hoạt hơn cho mọi người, mà bạn đang trao quyền cho họ khả năng sử dụng toàn bộ tiềm năng của mình thay vì làm đi làm lại một việc. 

Các nguyên tắc của Lean Manufacturing  

Lean Manufacturing dựa trên năm nguyên tắc chính. 

 • Xác định giá trị. 
 • Ánh xạ dòng giá trị. 
 • Tạo dòng chảy. 
 • Thiết lập một hệ thống kéo.
 • Theo đuổi sự hoàn hảo. 

Về cốt lõi, Lean Manufacturing được định nghĩa là chiến lược sản xuất nhằm giảm thời gian giao hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Nó thực hiện điều đó bằng cách loại bỏ tất cả các quy trình không mang lại giá trị.

Làm thế nào để áp dụng Lean Manufacturing? 

Điều kiện tiên quyết để thực hành thành công Chiến lược Lean Manufacturing là hiểu các nguyên tắc cốt lõi của nó. Để áp dụng Lean Manufacturing, bạn có thể làm theo các bước dưới đây. 

 1. Xác định giá trị: Chỉ rõ đâu là giá trị cụ thể mà khách hàng mong muốn. 
 2. Lập bản đồ dòng giá trị: Xác định chu kỳ dòng giá trị cho từng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp giá trị cho khách hàng của bạn và loại bỏ những thứ không tạo thêm giá trị. 
 3. Tạo dòng chảy: Khi các bước gia tăng giá trị được xác định, hãy hướng tới việc tạo dòng giá trị liên tục trong quy trình của bạn. 
 4. Thiết lập hệ thống kéo: Cho phép mọi người kéo công việc thay vì đẩy công việc lên họ. 
 5. Theo đuổi sự hoàn hảo: Liên tục cải tiến để giảm thời gian và các bước cần thiết để mang lại giá trị cho khách hàng của bạn. 

Cải tiến liên tục là một phần nền tảng của văn hóa của Lean. Cam kết luôn tìm kiếm những cách tốt hơn để thực hiện công việc là một phần thiết yếu của những gì Lean production dạy. Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật như lập bản đồ dòng giá trị và thiết lập hệ thống sản xuất dựa trên lực kéo, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu thực hành Lean. 

1. Ánh xạ dòng giá trị 

Lập bản đồ dòng giá trị là phương pháp Lean nhằm hình dung tất cả các bước cần thiết trong một quy trình làm việc để mang lại giá trị cho khách hàng. Kỹ thuật này cho phép bạn thể hiện một cách trực quan mọi giai đoạn và hạng mục công việc trong quy trình của bạn. 

Bằng cách đó, thông qua lập bản đồ dòng giá trị,  bạn có thể dễ dàng xác định và loại bỏ các bước và hoạt động lãng phí, đồng thời thiết kế lại quy trình của bạn để đạt được dòng công việc lành mạnh.

2. Sản xuất dòng (kéo) dựa trên nhu cầu 

Thiết lập hệ thống kéo là một trong những nguyên tắc Lean Manufacturing được thiết kế để giúp giảm thiểu lãng phí từ quá trình sản xuất. Thuật ngữ này đề cập đến việc cam kết chỉ làm việc khi có nhu cầu thực tế về công việc đó. Thực hành kéo cho phép bạn tối ưu hóa các nguồn lực của mình, giảm lượng hàng tồn quá nhiều và giao hàng nhanh hơn.  

3. Cải tiến liên tục  

Cải tiến liên tục là xương sống của triết lý Lean. Tất cả các nỗ lực của tổ chức đều được tập trung để tăng sự hài lòng của khách hàng, loại bỏ lãng phí và tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua việc kiểm tra liên tục cách thức xử lý công việc. Cải tiến liên tục cho phép bạn cải thiện chất lượng và quy trình làm việc, đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm lãng phí như khuyết tật, cùng các lợi ích khác.

Các lãng phí không tránh khỏi trong Lean Manufacturing

Loại bỏ lãng phí là một phần không thể thiếu của Lean Manufacturing thực chất là như thế nào. Tuân theo các nguyên tắc Lean có nghĩa là loại bỏ, giảm thiểu và đơn giản hóa các quy trình làm việc. Trong Lean, có bảy loại lãng phí cần được loại bỏ khỏi quy trình làm việc thông qua cải tiến liên tục. 

Lean Manufacturing là gì Lịch sử và phân loại của nó

1. Sản xuất thừa 

Sản xuất thừa là một loại lãng phí trong Lean Manufacturing đề cập đến việc sản xuất hoặc tạo ra công việc vượt quá nhu cầu dẫn đến chi phí bổ sung cho vận chuyển, nguồn lực, thời gian chờ đợi, làm lại, v.v. 

2. Hàng tồn kho 

Loại lãng phí tồn kho có liên quan đến việc dự trữ quá nhiều nguyên vật liệu hoặc nguồn lực để đáp ứng nhu cầu bất ngờ của khách hàng. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, kết quả cuối cùng của hàng tồn kho này là tăng chi phí lưu kho và không có giá trị gia tăng cho khách hàng. 

3. Chuyển động  

Lãng phí về chuyển động đề cập đến bất kỳ chuyển động không cần thiết nào của con người hoặc thiết bị làm ảnh hưởng đến thời gian sản xuất, sự an toàn của môi trường làm việc và tổ chức nơi làm việc. Điều này có thể bao gồm sự di chuyển, nâng, với tới, v.v. 

4. Khiếm khuyết 

Sai sót là một nhược điểm của Lean Manufacturing được đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phù hợp để sử dụng và cần phải làm lại hoặc loại bỏ hoàn toàn. Tất cả các sai sót chắc chắn dẫn đến chi phí bổ sung và không tạo thêm giá trị cho khách hàng. 

5. Xử lý quá mức 

Lãng phí đề cập đến tất cả các công việc dư thừa không được khách hàng yêu cầu và dẫn đến chi phí bổ sung và tiêu tốn nguồn lực. Kết quả là giá cuối cùng mà khách hàng có thể không sẵn sàng trả. Đây có thể là một chức năng sản phẩm bổ sung hoặc thêm các bước khác trong quy trình dòng công việc. 

6. Chờ đợi 

Chờ đợi là một loại lãng phí trong Lean Manufacturing, điều này được đề cập đến bất kỳ quá trình nào không hoạt động: chờ vật liệu hoặc nhà cung cấp, thiết bị chờ sửa, người chờ phê duyệt, v.v. 

7. Vận chuyển 

Lãng phí vận chuyển trong Lean Manufacturing đề cập đến bất kỳ sự di chuyển quá mức nào của nguyên vật liệu hoặc tài nguyên gây tốn kém, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng và không tạo thêm giá trị cho sản phẩm cuối cùng. 

Mục tiêu trong Lean Manufacturing  

Trong số các mục tiêu nổi bật nhất của phương pháp Lean Manufacturing là tạo ra hiệu quả thông qua việc liên tục kiểm tra các quy trình hiện tại và cải tiến. Để đạt được điều này, Lean có 4 mục tiêu khác nhau. 

 • Để nâng cao chất lượng của giá trị được chuyển giao (sản phẩm hoặc dịch vụ). 
 • Để giảm thời gian giao hàng và thời gian đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
 • Để tối ưu hóa quy trình làm việc bằng cách loại bỏ lãng phí (các bước không gia tăng giá trị). 
 • Để giảm chi phí bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng với ít nguồn lực cần thiết. 

Ưu điểm của Lean Manufacturing

Trước khi bắt đầu triển khai Lean Manufacturing trong doanh nghiệp của bạn, việc phân tích những ưu điểm của phương pháp sản xuất là rất quan trọng để điều chỉnh kỳ vọng của bạn với thực tế. Dọc theo con đường phát triển của mình, phương pháp này đã chứng minh được tiềm năng mang lại:  

 • Cải thiện hiệu suất chất lượng 
 • Các quy trình được sắp xếp hợp lý  
 • Tăng năng suất 
 • Tăng sự hài lòng và tinh thần của nhân viên 
 • Tăng lợi nhuận 

Nhược điểm của Lean Manufacturing

Một khi những ưu điểm đã được loại bỏ, việc kiểm tra những nhược điểm của Lean Manufacturing sẽ loại bỏ mọi nghi ngờ về việc liệu phương pháp đó có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không. Một số nhược điểm phổ biến nhất của Lean liên quan đến: 

 • Hỏng hóc thiết bị 
 • Các vấn đề về nhà cung cấp 
 • Thiếu sự chấp nhận của nhân viên 
 • Chi phí thực hiện cao 

Lean Manufacturing được sử dụng trong lĩnh vực nào? 

Xác định nguồn gốc là một cách để giảm thiểu lãng phí và cải thiện thời gian sản xuất trong thế giới sản xuất, phương pháp sản xuất ngày nay đã được áp dụng thành công trong một số lĩnh vực. Nhờ các thuộc tính có liên quan phổ biến của nó: cải tiến liên tục và tôn trọng mọi người, chúng ta có thể thấy ngày nay Lean Manufacturing đang phát triển mạnh ở: 

 • Chăm sóc sức khỏe 
 • Phát triển phần mềm 
 • Quản lý dự án 
 • Sự thi công 
 • Ngân hàng 
 • Giáo dục 

5S là gì? 

Triết lý Lean đề xuất nhiều kỹ thuật khác nhau để tạo điều kiện thực hiện thành công các phương pháp sản xuất như Lean Manufacturing. 5S là một trong những công cụ Lean quan trọng nhất và được áp dụng rộng rãi để đạt được sự cải tiến liên tục (kaizen). Phương pháp này đại diện cho một chuỗi gồm 5 bước liên tiếp để tối ưu hóa nơi làm việc. Mục tiêu của phương pháp 5S  là tối đa hóa hiệu quả của nơi làm việc và bằng cách đó để thúc đẩy năng suất. 5S là viết tắt của: 

 • Sắp xếp: Đề cập đến việc phân loại thực tế những thứ cần thiết khỏi những công cụ và thiết bị không cần thiết. 
 • Đặt theo thứ tự: Đề cập đến việc tổ chức môi trường làm việc để giảm thiểu lãng phí trong quá trình. 
 • Tỏa sáng: Đề cập đến việc giữ cho thiết bị ở trạng thái hoàn hảo và tận dụng hết khả năng của nó. 
 • Standardize: Đề cập đến tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc.
 • Duy trì: Đề cập đến khả năng duy trì tất cả các cải tiến và thiết lập xu hướng cải tiến liên tục. 

Các công cụ tốt nhất của Lean Manufacturing

Lean Manufacturing cung cấp việc sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật để đạt được các mục tiêu bạn đã đề ra. Tùy thuộc vào môi trường kinh doanh của bạn, các công cụ sản xuất Lean phù hợp nhất có thể khác nhau. Dưới đây là một số công cụ phổ biến, hữu ích và được áp dụng rộng rãi nhất:  

 • Kanban 
 • Kaizen 
 • Lập bản đồ chuỗi giá trị 
 • 5S 
 • Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA) 

Ví dụ về Lean Manufacturing  

Tính phổ biến của các nguyên tắc Lean Manufacturing là điều cho phép nó mở rộng ra bên ngoài lĩnh vực sản xuất. Dưới đây là các ví dụ về thực hành Lean Manufacturing. 

 • Sản xuất xe tải: Nâng cao trình độ và hiệu quả sản xuất. 
 • Dịch vụ khách hàng: Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách lập bản đồ dòng giá trị. 
 • Tự động hóa quy trình: Cải thiện tính minh bạch và theo dõi dòng chảy. 
 • Văn hóa đổi mới: Nâng cao khả năng học hỏi và chia sẻ kiến ​​thức. 

Những cuốn sách về Lean Manufacturing bạn nên tham khảo

Bản chất tiến hóa của Lean Manufacturing cung cấp nhiều tài liệu về lý thuyết và thực tiễn. Dưới đây là một số cuốn sách hay nhất về sản xuất tinh gọn: 

 • “Toyota Production System, Beyond Large Scale Production”, Taiichi Ohno, 1978 
 • “A revolution in manufacturing”, Shigeo Shingo, 1985 
 • “Just-In-Time for Today and Tomorrow”, Setsuo Mito, Taiichi Ohno, 1988 
 • “The Machine That Changed the World”, Daniel Roos, Daniel Jones, James Womack, 1990 
 • “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation”, James Womack, Daniel Jones, 1996 

Kết luận

Phương pháp Lean Manufacturing được thiết kế để giúp giảm cả thời gian sản xuất và thời gian phản hồi đối với khách hàng và từ nhà cung cấp. Phương pháp này dựa trên năm nguyên tắc chính. 

 • Xác định giá trị. 
 • Ánh xạ dòng giá trị. 
 • Tạo dòng chảy. 
 • Thiết lập một hệ thống kéo. 
 • Theo đuổi sự hoàn hảo.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận