Sử dụng thẻ select và option

Sử dụng thẻ select và option

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Giới thiệu

Thẻ <select> được sử dụng chung với thẻ <option> để tạo một danh sách drop-down hoặc list, cho phép chọn một hoặc nhiều hạng mục từ một danh sách có sẵn.

Chúng ta cùng phân biệt giữa một số điều khiển:

  • checkbox: lựa chọn nhiều hạng mục từ một danh sách
  • radio: lựa chọn một hạng mục từ một danh sách. Hiển thị toàn bộ danh sách cho người dùng thấy ngay từ đầu. Sử dụng tốt trong trường hợp có ít lựa chọn.
  • drop-down: lựa chọn một hạng mục từ một danh sách. Chỉ hiển thị hạng mục hiện tại được chọn, còn lại các hạng mục khác đều bị ẩn. Toàn bộ danh sách chỉ hiển thị khi người dùng click chuột vào.
  • list: lựa chọn nhiều hạng mục từ một danh sách.

Ví dụ:

Lựa chọn một thành phố từ drop-down:

Lựa chọn nhiều thành phố từ list:

Lưu ý: Sử dụng thuộc tính multiple để cho phép chọn nhiều.

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về sử dụng thẻ select và option, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về HTML.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về HTML tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận