Vòng lặp for in trong JavaScript

Vòng lặp for in trong JavaScript

Bạn đã quá chán với vòng lặp for truyền thống? Hãy thử vòng lặp for in trong JavaScript để làm mới bản thân thôi nào!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp for in trong JavaScript, cách sử dụng thông qua cú pháp và ví dụ.

Vòng lặp for in trong JavaScript

Trong JavaScript, vòng lặp for in là một câu lệnh điều khiển cơ bản cho phép bạn lặp qua các thuộc tính của một đối tượng. Giống như vòng lặp for truyền thống, for in cũng duyệt từng phần từ một và thực thi khối lệnh trong thân vòng lặp.

Cú pháp

Vòng lặp for in trong JavaScript

Cú pháp của vòng lặp for in như sau:

for (variable in object) {
  // statements
}Code language: JavaScript (javascript)

Trong đó:

 • variable: Tên của một biến, một phần tử của mảng hoặc thuộc tính của một đối tượng.
 • object: Một đối tượng hoặc tên của một đối tượng hợp lệ có các thuộc tính sẽ được lặp lại.
 • statements: Các câu lệnh để thực hiện mỗi lần lặp.

Tại sao sử dụng vòng lặp for in?

Vòng lặp for in trong JavaScript

Trên thực tế, vòng lặp for in trong JavaScript được sử dụng cho mục đích gỡ lỗi, là một cách dễ dàng để kiểm tra các thuộc tính của một đối tượng (bằng cách in ra trong console log).

Mặc dù mảng thường thiết thực hơn để lưu trữ dữ liệu, nhưng trong các tình huống mà cặp khóa-giá trị được ưu tiên để làm việc với dữ liệu (với các thuộc tính đóng vai trò là ‘khóa’), có thể có những trường hợp bạn muốn kiểm tra xem có bất kỳ khóa nào trong số đó giữ một giá trị cụ thể hay không.

Lưu ý

 • Phần thân của vòng lặp for in sẽ thực thi một lần cho mỗi thuộc tính của đối tượng.
 • Vòng lặp for in không lặp lại tất cả các thuộc tính của đối tượng. Nó chỉ có thể lặp qua các thuộc tính có thể liệt kê như thuộc tính do người dùng xác định hoặc thuộc tính do người dùng xác định được kế thừa. Bất kỳ thuộc tính nào được gắn cờ là không thể liệt kê (chẳng hạn như thuộc tính hoặc phương thức tích hợp sẵn) sẽ không được lặp lại thông qua việc sử dụng vòng lặp for in.
 • Vì không có thứ tự cụ thể nào mà các thuộc tính đối tượng được liệt kê trong vòng lặp for in, nên JavaScript có thể lặp qua các thuộc tính theo một thứ tự khác tùy thuộc vào việc triển khai hoặc phiên bản JavaScript của bạn.
 • Xem thêm câu lệnh break trong JavaScript để thoát khỏi vòng lặp.
 • Tốt hơn là sử dụng vòng lặp for hoặc Array.forEach() khi thứ tự được lặp quan trọng.

Ví dụ

Hãy xem một ví dụ cho thấy cách sử dụng vòng lặp for in trong JavaScript.

var totn_colors = { primary: 'blue', secondary: 'gray', tertiary: 'white' };

for (var color in totn_colors) {
  console.log(totn_colors[color]);
}Code language: JavaScript (javascript)

Trong ví dụ này, kết quả sẽ được in ra trong console log:

blue
gray
white

Sử dụng vòng lặp for in với một mảng

Vòng lặp for in trong JavaScript

Vì mảng là một đối tượng, bạn có thể sử dụng vòng lặp for in để lặp qua các phần tử của mảng.

Sau đây là ví dụ tương tự như trên, nhưng sử dụng một mảng:

var totn_colors = [ 'blue', 'gray', 'white' ];

for (var color in totn_colors) {
  console.log(totn_colors[color]);
}Code language: JavaScript (javascript)

Trong ví dụ này, kết quả sẽ được in ra trong console log:

blue
gray
white

Kết luận

Trong đây là cú pháp, cách sử dụng cùng ví dụ của vòng lặp for in trong JavaScript. Hãy lưu ý cách sử dụng cũng như trường hợp sử dụng để có thể tận dụng tối đa chức năng và công dụng của nó.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/PHP/.NET TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận