Ký hiệu $ trong JavaScript

Ký hiệu $ trong JavaScript là gì?

Giới thiệu

Ký hiệu đô la hay $ trong JavaScript là mã định danh JavaScript, có nghĩa là chúng xác định một đối tượng theo cách giống như tên. Các đối tượng mà chúng xác định bao gồm những thứ như biến, hàm, thuộc tính, sự kiện và đối tượng.

Vì lý do này, các ký tự này không được xử lý giống như các ký hiệu đặc biệt khác. Thay vào đó, JavaScript xử lý $ như thể nó là chữ cái trong bảng chữ cái.

Mã định danh JavaScript chỉ là tên cho bất kỳ đối tượng nào, bắt đầu bằng chữ cái viết thường hoặc viết hoa, ký hiệu đô la ($) và ký hiệu gạch dưới (_). Các ký tự tiếp theo cũng có thể bao gồm các chữ số (0-9), bất kỳ chữ cái viết thường nào (từ a đến z), bất kỳ chữ cái viết hoa nào (từ A đến Z) và tất nhiên là cả $ và _.

>> Xem ngay Tài liệu Java Core giúp bạn “Nâng Cấp” kỹ năng lập trình

Ký hiệu $ trong JavaScript

jQuery và các thư viên khác

Ký hiệu $ trong JavaScript

Ký hiệu $ thường được sử dụng làm từ viết tắt cho hàm document.getElementById(). Bởi vì hàm này khá dài dòng và được sử dụng thường xuyên trong JavaScript, $ từ lâu đã được sử dụng làm bí danh của nó và nhiều thư viện có sẵn để sử dụng với JavaScript

Hàm $() tham chiếu đến một phần tử từ DOM nếu bạn truyền vào nó Id của phần tử đó.

Tất nhiên là không có quy ước hay bất cứ luật lệ nào, cũng không có lịch sử hình thành ký hiệu $ này cả .Chỉ vì người phát mình ra dùng nhiều thành quen và đưa vào trong JavaScript để nó hiểu và thực thi.

Prototype, jQuery và hầu hết các thư viện JavaScript khác đều sử dụng $ làm đối tượng cơ sở chính (hoặc hàm). Hầu hết trong số đó, họ cũng có một cách để loại bỏ $ để nó có thể được sử dụng với một thư viện khác cũng sử dụng nó. Trong trường hợp đó, bạn sử dụng jQuery thay vì $. Trên thực tế, $ chỉ là một phím tắt của jQuery.

function $(x) {
   return document.getElementById(x);
} Code language: JavaScript (javascript)

Template Literals

Ký hiệu $ trong JavaScript

Trong phiên bản JavaScript ES6 có giới thiệu tính năng mới của JavaScript có liên quan đến ký hiệu $. Đó là Template Literals.

Template Literals hay còn gọi là Template Strings là một cú pháp mới để khai báo String trong JavaScript. Nó cho phép chúng ta sử dụng multi-line string, biến, biểu thức, hàm bên trong String mà không phải thông qua phép cộng String.

Và ký hiệu $ được sử dụng trong biểu thức nội suy.

Thay vì phải cộng chuỗi:

let name = 'Jack';
console.log('Hello ' + name); // Hello JackCode language: JavaScript (javascript)

Thì nay có thể dùng $ thay thế:

let name = 'Jack';
console.log(`Hello ${name}`); // Hello JackCode language: JavaScript (javascript)

Với biểu thức:

let result = `The sum of  4 + 5 is ${4 + 5}`;
console.log(result); 

console.log(`${result < 10 ? 'Too low': 'Very high'}`)Code language: JavaScript (javascript)

Kết quả:

The sum of  4 + 5 is 9
Very high

Xem thêm về Template Literals tại đây.

Kết luận

Suy cho cùng, việc sinh ra ký hiệu $, tác giả chỉ mong muốn rút ngắn thời gian code, câu lệnh, tránh các bước lập trình rườm ra, tăng hiệu quả làm việc cho chúng ta mà thôi. Nhưng không thể không phủ nhận $ quả thực là thần thánh.

Càng dùng thì càng thấy yêu quý nó. Nhưng ký hiệu mình đang nói là ký hiệu $ trong JavaScript nhé! Còn ký hiệu $ trong ngôn ngữ khác có thể khác, có thể gây phiền toái nhưng đừng nên phán xét bất cứ điều gì vì mỗi ngôn ngữ đều có điểm khác biệt. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

CẨM NANG LẬP TRÌNH CĂN BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVASCRIPT

Bình luận