Cách tìm độ dài của một số trong JavaScript

Cách tìm độ dài của một số trong JavaScript

Đôi khi, bạn muốn tìm độ dài của một số JavaScript trong ứng dụng JavaScript của mình.

Trong bài viết này, cùng tôi học cách tìm độ dài của một số JavaScript.

Cách tìm độ dài của một số trong JavaScript

Chuỗi trong Javascript

Đầu tiên, mình cần tìm hiểu khái niệm của chuỗi trong Javascript.

Chuỗi (String) trong JavaScript là một đối tượng đại diện cho một chuỗi ký tự. Có 2 cách để tạo chuỗi trong JavaScript:

  1. Theo chuỗi chữ.
  2. Theo đối tượng String (sử dụng từ khóa new).

1. Theo chuỗi chữ

Chuỗi chữ được tạo ra bằng cách sử dụng dấu ngoặc kép. Cú pháp tạo chuỗi bằng cách sử dụng chuỗi ký tự được đưa ra dưới đây:


var stringName="string value";
Code language: JavaScript (javascript)

Ví dụ đơn giản về việc tạo chuỗi ký tự.

<script>
    var str = "Day la mot chuoi JavaScript";
    document.write(str);
</script>Code language: HTML, XML (xml)

Kết quả:

Day la mot chuoi JavaScript
Cách tìm độ dài của một số trong JavaScript

2. Theo đối tượng String (sử dụng từ khóa new)

Cú pháp tạo đối tượng String sử dụng từ khóa mới được đưa ra dưới đây:

var stringName = new String("string value"); Code language: JavaScript (javascript)

Ở đây, từ khóa new được sử dụng để tạo thể hiện của đối tượng String.

Hãy xem ví dụ tạo chuỗi trong JavaScript bằng từ khóa new.

<script>
    var stringname = new String("Hello javascript string");
    document.write(stringname);
</script>Code language: HTML, XML (xml)

Kết quả:

Hello javascript string

Chuyển đổi số thành chuỗi và sử dụng thuộc tính độ dài của chuỗi

Một cách để tìm độ dài của một số trong JavaScript là chuyển đổi số đó thành một chuỗi và sau đó sử dụng thuộc tính của chuỗi length để lấy độ dài của số.

Ví dụ, tôi có thể viết:

const x = 1234567;
console.log(x.toString().length);Code language: JavaScript (javascript)

Tôi có số x.

Sau đó, tôi gọi toString, nó để chuyển đổi nó thành một chuỗi.

Và sau đó mình sử dụng thuộc tính length để trả về độ dài của nó.

Vì vậy, nhật ký giao diện điều khiển phải là nhật ký 7.

Sử dụng các phương thức Math.ceil và Math.log

Cách tìm độ dài của một số trong JavaScript

Bạn có thể lấy logarit của một số với cơ số 10 để có độ dài của một số.

Để làm điều này, tôi sử dụng Math.log để lấy nhật ký tự nhiên của số.

Sau đó, bạn có thể chia kết quả trả về Math.LN10 cho để chuyển nó thành nhật ký có cơ số 10 của cùng một số.

Và sau đó tôi gọi Math.ceil, điều đó để làm tròn nó đến số nguyên gần nhất để có được độ dài.

Ví dụ, tôi có thể viết:

const x = 1234567;
const len = Math.ceil(Math.log(x + 1) / Math.LN10);
console.log(len);Code language: JavaScript (javascript)

Để làm tất cả những điều đó, tôi thêm 1 để x tránh lấy log của 0 khi x là 0.

Sau đó, tôi nhận được len là 7.

Sử dụng các phương thức Math.ceil và Math.log10

ES6 đi kèm với phương pháp Math.log10 lấy nhật ký với cơ số 10 của một số.

Để sử dụng nó, tôi viết:

const x = 1234567;
const len = Math.ceil(Math.log10(x + 1));
console.log(len);Code language: JavaScript (javascript)

Tôi gọi Math.log10 với x + 1 để tránh lấy log của 0 khi x là 0.

Và tôi sử dụng Math.ceil một lần nữa để làm tròn nhật ký đến số nguyên gần nhất.

Và vì vậy bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như các ví dụ khác.

Kết luận

Bạn có thể tìm độ dài của một số bằng các phương pháp toán học JavaScript khác nhau hoặc chuyển đổi nó thành một chuỗi và sử dụng thuộc tính length.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về CSS tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận