URL trong HTML

URL trong HTML

Giới thiệu

URL (viết tắt từ Uniform Resource Locators, tạm dịch tiếng Việt là Định vị Tài nguyên Thống nhất) là địa chỉ trang web. Một URL có thể là tên (https://hocjavascript.net/) hay địa chỉ IP (92.68.1.123). Đa số mọi người dùng địa chỉ dạng tên để lướt ra vì nó dễ nhớ hơn địa chỉ IP.

URL

Các trình duyệt Web yêu cầu các trang từ web server bằng cách dùng 1 URL. Một URL được dùng để viết một tài liệu (hay dữ liệu khác) trên web. Một địa chỉ web, ví dụ như https://hocjavascript.net/ theo các nguyên tắc cú pháp sau:

scheme://prefix.domain:port/path/filename
Code language: JavaScript (javascript)

Giải thích cú pháp:

  • scheme – định nghĩa dạng dịch vụ Internet (phổ biến chủ yếu là http hay https)
  • prefix – định nghĩa tiền tố domain (mặc định http là www)
  • domain – định nghĩa tên miền Internet (chẳng hạn như w3schools.com)
  • port – định nghĩa số cổng của máy chủ (mặc định với giao thức http có số cổng là 80)
  • path – định nghĩa đường dẫn tại server (nếu đườn dẫn thiếu vì mặc định sẽ là đường dẫn gốc của trang web)
  • filename – định nghĩa tên của tài liệu hay tài nguyên

Các URL Scheme phổ biến

Bảng sau liệt kê một số scheme phổ biến:

Schemeviết tắtdùng cho
httpHyperText Transfer ProtocolCác trang web không mã hóa đường truyền
httpsSecure HyperText Transfer ProtocolCác trang web mã hóa đường truyền
ftpFile Transfer ProtocolTải về/tải lên tập tin
file Tập tin trên máy tính

Mã hóa URL

URL có thể truyền trên Internet dùng thông qua tập dữ liệu ASCII. Nếu một URL chứa các ký tự ngoài tập ASCII, URL sẽ phải chuyển đổi. Mã hóa URL chuyển các ký tự không phải là ASCII sang một dạng có thể chuyển trên Internet. Mã hóa URL thay các ký tự không ASCII với “%” theo sau bởi các số thập lục phân (hệ 16). URL không thể chứa khoảng trắng. Mã hóa URL thường thay một khoảng trắng với 1 dấu, hoặc %20.

Các ví dụ mã hóa ASCII

Trình duyệt sẽ mã hóa đầu vào, theo tập ký tự sử dụng trong trang của bạn. Tập ký tự mặc định trong HTML5 là UTF-8.

Ký tựMã Windows-1252Mã UTF-8
%80%E2%82%AC
£%A3%C2%A3
©%A9%C2%A9
®%AE%C2%AE
À%C0%C3%80
Á%C1%C3%81
Â%C2%C3%82
Ã%C3%C3%83
Ä%C4%C3%84
Å%C5%C3%85

Kết luận

URL đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện địa chỉ web mà người dùng sẽ kết nối vói website. Tìm hiểu kỹ về URL giúp bạn hiểu rõ cơ chế truyền tải dữ liệu của web trên Internet và giúp bạn xây dựng trang web tốt hơn.

Qua đây là một số chia sẻ về URL trong HTML, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về HTML.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về HTML tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận