Giới thiệu về HTML

Giới thiệu về HTML

Giới thiệu

Câu hỏi: HTML có phải là ngôn ngữ lập trình không?

Trả lời: HTML không được coi là ngôn ngữ lập trình.

HTML là gì?

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn để tạo trang web.
 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web.
 • HTML mô tả cấu trúc của trang web bằng các markup.
 • Các phần tử trong HTML là các khối của trang web HTML.
 • Các phần tử trong HTML được đại diện bằng những thẻ đánh dấu (tag).
 • Thẻ đánh dấu HTML chứa các nội dung như ‘paragraph’, ‘heading’, ‘table’…
 • Trình duyệt không hiển thị thẻ HTML nhưng dùng chúng để hiển thị nội dung của trang.
 • Là một trong những ngôn ngữ quan trọng trong lĩnh vực thiết kế website.
 • Hiện nay, phiên bản mới nhất của ngôn ngữ này là HTML5.

Ví dụ về một văn bản HTML đơn giản

Dưới đây là ví dụ về một văn bản HTML đơn giản:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>hocjavascript.net</title>
</head>

<body>

<h1>Học lập trình HTML</h1>
<p>HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.</p>

</body>
</html> 

Giải thích ví dụ:

 • <!DOCTYPE html> cho biết văn bản này là HTML5
 • <html> là phần tử gốc của trang HTML
 • <head> chứa thông tin mô tả về văn bản
 • <title> là phần tử cho biết tiêu đề văn bản
 • <body> là phần tử chứa các nội dung trang sẽ hiển thị
 • <h1> là phần tử cho biết sẽ hiển thị tiêu đề lớn
 • <p> là phần tử của đoạn văn bản

Thẻ đánh dấu HTML

Thẻ đánh dấu HTML (gọi tắt là thẻ HTML) là các phần tử được đặt trong dấu ngoặc nhọn.

<thẻ mở> Nội dung </thẻ đóng>

 • Thẻ HTML thường đi thành cặp, ví dụ như <p> và </p>
 • Thẻ đầu tiên trong cặp này gọi là thẻ mở, thẻ thứ 2 gọi là thẻ đóng.
 • Thẻ đóng được viết giống thẻ mở nhưng bắt đầu bằng một dấu gạch chéo trước tên thẻ.

Ví dụ:

<h1>Học JavaScript</h1>
<p>Học lập trình cùng học JavaScript</p>
<br>
Thẻ mởNội dungThẻ đóng
<h1>Học JavaScript</h1>
<p>Học lập trình cùng học JavaScript</p>
<br>không cókhông có

Lưu ý: Một số phần tử HTML không có nội dung (như phần tử <br>). Các phần tử này được gọi là phần tử trống. Các phần tử trống sẽ không có thẻ đóng!

Trình duyệt web

Mục đích của trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari…) là đọc văn bản HTML và hiển thị chúng. Trình duyệt không hiển thị thẻ HTML nhưng dùng chúng để xác định phải hiển thị văn bản ra sao.

Gioi thieu ve HTML 1

Cấu trúc trang HTML

Dưới đây là hình ảnh đơn giản hóa của cấu trúc trang HTML.

Gioi thieu ve HTML 2

Lưu ý: Chỉ có nội dung bên trong phần <body> mới hiển thị trên trình duyệt.

<!DOCTYPE>

<!DOCTYPE> chỉ cho biết loại văn bản và giúp trình duyệt hiển thị web đúng cách, chỉ xuất hiện một lần duy nhất ở đầu trang (trước bất kì thẻ HTML nào).

<!DOCTYPE> không nhất thiết phải viết hoa.

<!DOCTYPE> cho HTML5 là

<!DOCTYPE html>

Các phiên bản của HTML

Từ những ngày đầu của web đã có rất nhiều phiên bản HTML.

Phiên bảnNăm
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML2000
HTML52014

Kết luận

Như vậy bạn biết 1 vài kiến thức cơ bản về HTML rồi nhé, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về HTML.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về HTML tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận