Các cách thay đổi nội dung trong HTML

Các cách thay đổi nội dung trong HTML

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cách thay đổi nội dung trong HTML.

Giới Thiệu

HTML DOM có thể được truy cập bằng JavaScript (và với các ngôn ngữ lập trình khác).

Trong DOM, tất cả các phần tử HTML được định nghĩa là các đối tượng.

Để lập trình, chúng ta sử dụng các thuộc tính và phương thức của từng đối tượng.

  • Thuộc tính là một giá trị mà bạn có thể truy xuất hoặc gán (giống thao tác thay đổi nội dung của một phần tử HTML).
  • Phương thức là một thao tác bạn có thể thực hiện (giống thao tác thêm hoặc xóa một phần tử HTML).

Ví dụ thay đổi nội dung trong HTML

Ví dụ sau thay đổi nội dung (innerHTML) của phần tử <p> với id = “demo”:

<html>
<body>
<p id="demo"></p>
<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World!";
</script>
</body>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

Ở ví dụ trên, getElementById là một phương thức, còn innerHTML là một thuộc tính.


Phương thức getElementById

Cách phổ biến nhất để truy cập một phần tử HTML là sử dụng id của phần tử đó.

Trong ví dụ trên, phương thức getElementById đã sử dụng id = “demo” để tìm phần tử.


Thuộc tính innerHTML

Cách dễ nhất để lấy nội dung của một phần tử là sử dụng thuộc tính innerHTML.

Thuộc tính innerHTML có thể được sử dụng để truy xuất hoặc thay đổi nội dung của bất kỳ phần tử HTML nào, bao gồm <html> và <body>.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận