Phương thức toString() trong JavaScript

Phương thức toString() trong JavaScript

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi kiểu từ Number sang String trong JavaScript.

Phương thức toString() là một phương thức tích hợp sẵn của đối tượng JavaScript cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ giá trị kiểu Number(số) nào sang kiểu String(chuỗi) của nó.

Nếu bạn chưa biết chuyển đổi kiểu (hay còn gọi là ép kiểu) là gì thì hãy xem bài viết này trước khi bắt đầu phần tiếp theo của bài viết: Ép kiểu trong JavaScript

Cách sử dụng phương thức toString() trong JavaScript

Phương thức toString() trong JavaScript

Để sử dụng phương thức toString(), bạn chỉ cần gọi phương thức trên một giá trị Number. Ví dụ sau đây cho thấy cách chuyển đổi giá trị số 24 thành biểu diễn chuỗi của nó.

Lưu ý: cách giá trị của biến str được đặt trong dấu ngoặc kép ở phần output.

var num = 24;
var str = num.toString();

console.log(num); // 24
console.log(str); // "24"Code language: JavaScript (javascript)

Bạn cũng có thể gọi phương thức toString() ngay lập tức trên một giá trị số, nhưng bạn cần thêm dấu ngoặc đơn () để bao bọc giá trị, nếu không JavaScript sẽ phản hồi với lỗi “Invalid or unexpected token”.

Phương thức toString() cũng có thể chuyển đổi số thực và số âm theo như đoạn mã dưới đây:

24.toString(); // Error: Invalid or unexpected token
(24).toString(); // "24"
(9.7).toString(); // "9.7"
(-20).toString(); // "-20"Code language: JavaScript (javascript)

Cuối cùng, phương thức toString() cũng chấp nhận tham số radix và base. Radix cho phép bạn chuyển đổi một số từ hệ thống số thập phân (cơ số 10) sang một chuỗi biểu thị số trong các hệ thống số khác.

Phương thức toString() trong JavaScript

Hệ thống số hợp lệ để chuyển đổi bao gồm:

  • Hệ nhị phân (cơ số 2) có 2 chữ số, 0 và 1
  • Hệ bậc ba (cơ số 3) có 3 chữ số 0, 1 và 2
  • Hệ bậc bốn (cơ số 4) có 4 chữ số 0, 1, 2 và 3
  • Và tiếp tục cho đến hệ thống Thập lục phân (cơ số 36) có sự kết hợp của các chữ số Ả Rập từ 0 đến 9 và các chữ cái Latinh từ A đến Z
Number.toString(radix);
Code language: JavaScript (javascript)

Các tham số radix chấp nhận dữ liệu kiểu số có giá trị từ 2 đến 36. Dưới đây là ví dụ về chuyển đổi số thập phân 5 thành biểu diễn số nhị phân (cơ số 2):

var str = (5).toString(2);

console.log(str); // "101"Code language: JavaScript (javascript)

Số thập phân 5 từ đoạn mã trên được chuyển đổi thành số nhị phân tương đương với 101 và sau đó được chuyển đổi thành chuỗi.

Cách sử dụng các kiểu dữ liệu khác với phương thức toString()

Phương thức toString() trong JavaScript

Ngoài việc chuyển đổi kiểu số, phương thức toString() cũng có sẵn để chuyển đổi các kiểu dữ liệu khác thành biểu diễn chuỗi của chúng.

Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi một kiểu mảng thành biểu diễn chuỗi của nó như sau:

var arr = [ "Nathan", "Jack" ];
var str = arr.toString();

console.log(str); // "Nathan,Jack"Code language: JavaScript (javascript)

Hoặc kiểu boolean thành chuỗi như sau:

var bool = true;
var str = bool.toString();

console.log(str); // "true"Code language: JavaScript (javascript)

Nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thường xuyên sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi một số thành chuỗi thay vì các số khác. Đó cũng là điều tôi thường làm, còn người khác thì tôi không biết.

Kết luận

Phương thức toString() trong JavaScript là phương thức có lẽ bản thân mình dùng nhiều nhất bởi công dụng tuyệt vời của nó. Bởi vì nó giúp mình trong mọi trường hợp từ hiển thị dữ liệu cho đến gỡ lỗi.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/PHP/.NET TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận