12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

Nếu bạn là một lập trình viên phát triển các ứng dụng web, 12 hàm này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tối ưu code đó nhé!!!

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ ra 12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết. Tất cả mọi thứ bạn học ở đây sẽ tăng tốc độ lập trình và tiết kiệm thời gian quý báu của bạn!

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

1. Rút ngắn console.log()

Bạn có mệt mỏi với việc viết đi, viết lại console.log() trong mã của mình không? Bằng cách sử dụng bind, bạn có thể rút ngắn console.log() để tăng tốc độ lập trình.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

Xem thêm: Tác dụng của console trong việc debug

2. Hợp nhất hai mảng thành một

Nếu bạn muốn hợp nhất hai mảng có kích thước bất kỳ thành một mảng duy nhất, bạn có thể sử dụng hàm JavaScript concat().

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

3. Hợp nhất hai đối tượng thành một

Nếu bạn đang làm việc với các đối tượng, bạn có thể hợp nhất chúng lại với nhau bằng thủ thuật đơn giản này.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

4. Rút ngắn một mảng

Có một cách dễ dàng cho các lập trình viên web để rút ngắn một mảng. Bạn cần sử dụng length và chuyển một số nhỏ hơn kích thước mảng thực tế.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

5. Trộn một mảng

Đôi khi bạn muốn ngẫu nhiên hóa các giá trị trong một mảng. Để đạt được điều này, bạn có thể sử dụng hàm Array.sort() với một hàm compareFunction() ngẫu nhiên.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

6. Sử dụng isNum để xác minh một số

Với hàm này, bạn có thể kiểm tra xem một giá trị hoặc biến có phải là một số (int, float, v.v.) hay không.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

7. Sử dụng isStr để xác minh một chuỗi

Với hàm này, bạn có thể kiểm tra xem một giá trị hoặc biến có ở định dạng chuỗi hay không.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

8. Sử dụng isNull

Thường thì sẽ rất hữu ích khi kiểm tra xem một kết quả hoặc dữ liệu có rỗng hay không.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

9. Tính hiệu suất của một hàm

Nếu bạn muốn kiểm tra thời gian một hàm chạy, bạn có thể sử dụng cách này trong chương trình của mình.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

10. Loại bỏ các phần tử lặp khỏi một mảng

Chúng ta thường gặp một mảng có dữ liệu trùng lặp trong đó và sử dụng một vòng lặp để loại bỏ các dữ liệu trùng lặp đó. Hàm này có thể loại bỏ các phần tử trùng lặp một cách dễ dàng mà không cần sử dụng vòng lặp.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

11. Sử dụng logic AND/OR cho các điều kiện

Thay vì sử dụng điều kiện if, bạn có thể sử dụng AND/OR hợp lý. Nó có thể được sử dụng trong một hàm để thực hiện các lệnh

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

hoặc để gán giá trị

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

12. Toán tử ba ngôi

Toán tử ba ngôi thật tuyệt vời. Bạn có thể tránh các điều kiện if..elseif..elseif lồng nhau trông rất xấu code và rắc rối.

12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết

Xem thêm: Toán tử ba ngôi trong JavaScript

Kết luận

Mình hy vọng bạn thấy bài viết “12 hàm mọi lập trình viên JavaScript đều nên biết” này hữu ích! Nếu bạn cũng có các hàm JavaScript tốt để chia sẻ, hãy bình luận ở phía dưới để chia sẻ chúng với các lập trình viên khác cùng biết nhé. Chúc bạn viết code JavaScript vui vẻ!

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận