Làm chủ CSS Flexbox trong 5 phút

Làm chủ CSS Flexbox trong 5 phút

Làm chủ CSS Flexbox trong 5 phút

Trong bài này, bạn sẽ được học những điều cơ bản về CSS Flexbox, đây là một kỹ năng cần thiết cho các developer và designer web trong vài năm trở lại đây.

Chúng ta sẽ sử dụng navbar làm ví dụ, vì đây là trường hợp điển hình cho Flexbox. Điều này sẽ giới thiệu cho bạn các thuộc tính được sử dụng nhiều nhất của mô-đun, trong khi loại bỏ những tính năng không quan trọng.

Bố cục Flexbox đầu tiên

Hai thành phần chính của bố cục Flexbox là container và item.

Đây là HTML cho ví dụ của chúng ta, chứa một container với ba mục:

<nav class="container">
 <div>Home</div>
 <div>Search</div>
 <div>Logout</div>
</nav>Code language: HTML, XML (xml)

Trước khi biến chúng thành bố cục Flexbox, các phần tử </ div> sẽ được xếp chồng lên nhau như sau:

1*egtZCVQirK8mJiacL98eBA

Tôi đã thêm một chút styling, nhưng điều đó không có gì với Flexbox.

Để biến nó thành một bố cục Flexbox, chúng ta chỉ cần cung cấp cho container thuộc tính CSS sau:

.container {
  display: flex;
}Code language: CSS (css)

Điều này sẽ tự động định vị các vật phẩm độc đáo theo trục ngang.

1*DMA NUgXG15 qDBAnLu3tA

Nếu bạn muốn kiểm tra code thực tế, bạn có thể đi qua Scrimba playground.

Justify-content và Align-item

Justify-content và align-item là hai thuộc tính CSS giúp chúng tôi phân phối các mục trong vùng chứa. Họ kiểm soát cách các item được định vị dọc theo main axis và cross axis.

Trong trường hợp này (nhưng không phải luôn luôn) main axis là ngang và chéo thẳng đứng:

1*SDah34Yygu4CkLUcdsSytQ

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ xem xét justify-content, như tôi đã tìm thấy để được sử dụng này nhiều hơn nhiều so với align-items. Tuy nhiên, trong khóa học sắp tới của tôi, tôi sẽ được thông qua cả hai tài sản cụ thể.

Hãy tập trung tất cả các mục dọc theo main axis bằng cách sử dụng justify-content:

.container {
  display: flex;
  justify-content: center;
}Code language: CSS (css)
1*1NQGeHIcXFdlYsNwP kuXQ

Hoặc chúng ta có thể đặt nó vào space-between, sẽ thêm không gian giữa các mục, như thế này:

.container {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}Code language: CSS (css)

Dưới đây là các giá trị bạn có thể đặt cho justify-content::

 • flex-start (default)
 • flex-end
 • center
 • space-between
 • space-around
 • space-evenly

Tôi khuyên bạn nên tìm hiểu những điều này và xem cách họ chơi trên trang. Điều đó sẽ cho bạn một sự hiểu biết đúng đắn về khái niệm này.

Kiểm soát single item

Chúng tôi cũng có thể kiểm soát các single items. Giả sử chúng ta ví dụ muốn giữ hai mục đầu tiên ở phía bên trái, nhưng di chuyển nút logout sang bên phải.

Để làm được điều này, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật cũ để thiết lập lề cho auto.

.logout {
  margin-left: auto;
}Code language: CSS (css)
1*Z9GbnGBvlJdIYjiH3DQbbQ

Nếu chúng ta muốn cả search và logout sẽ được đẩy lên phía tay phải và cần thêm margin-left thay mục tìm kiếm.

.search {
  margin-left: auto;
}Code language: CSS (css)

Nó sẽ đẩy mục tìm kiếm về phía tay phải, lần nữa sẽ đẩy mục logout bằng:

1*C5bwvvQjhgnrufVNo4jfwA

The flex property

Cho đến nay, chúng tôi chỉ có mặt hàng có fixed-width. Nhưng liệu nếu chúng ta muốn họ response? Để đạt được điều đó chúng ta có một thuộc tính được gọi là flex. Nó làm cho nó dễ dàng hơn nhiều so với của việc sử dụng tỷ lệ phần trăm.

Chúng tôi đơn giản chỉ là nhắm mục tiêu tất cả các mục và cung cấp cho họ một giá trị flex là  1.

.container > div {
  flex: 1;
}Code language: CSS (css)
1*fI8C475J2qbF5LMu82voEQ

Như bạn thấy, nó kéo dài các mục để lấp đầy toàn bộ container.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể muốn một trong các mục để chiếm thêm extra width, và do đó chỉ đặt một nếu chúng có chiều rộng linh hoạt. Ví dụ: chúng ta có thể làm cho mục search mất hết không gian thêm:

.search {
  flex: 1;
}Code language: CSS (css)
1*7nmqNtWDHHh7pCgsUAUXfw

Trước khi kết thúc bài viết này, tôi muốn đề cập đến rằng thuộc tính flex là một tính năng viết tắt ba tính chất: flex-growflex-shrink và flex-basis.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về CSS tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Bình luận