Hàm calc() trong CSS

Hàm calc() trong CSS

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm calc() trong CSS thông qua ví dụ là 1 bài toán ở mức cơ bản khi thiết kế giao diện chắc chắn bạn sẽ gặp phải.

Bài toán

Yêu cầu: Dàn layout 2 cột Navigation và Main Content như hình bên dưới với cùng chiều cao là 500px, độ rộng của Navigation là 300px, Navigation cách Main Content một khoảng 30px, Main Content có độ rộng là phần còn lại. 

Hàm calc() trong CSS

HTML

<div class="container">
  <div class="navigation">Navigation Here</div>
  <div class="main-content">Main Content Here</div>
</div>
Code language: HTML, XML (xml)

Với yêu cầu bài toán như vậy, ta có thể có một vài cách để CSS như sau: Cách 1

.navigation { 
 height: 500px;
 width: 28%;
 margin-right: 2%;
 float: left;
}

.main-content{
 width: 70%;
 height: 500px;
 float: left;
}
Code language: CSS (css)

Cách 1 này code viết rõ ràng mạch lạc đấy nhưng độ rộng đang tính theo đơn vị % nên chưa đáp ứng chính xác yêu cầu của bài toán, thử Cách 2 xem nhé.

Cách 2

.container{
 position: relative;
 padding-left: 330px;
}
.navigation { 
 position: absolute;
 left: 0;
 height: 500px;
 width: 300px;
}

.main-content{
 width: 100%;
 height: 500px;
}
Code language: CSS (css)

Sau khi xem demo Cách 2 , chúng ta thấy cách này làm đúng như yêu cầu bài toán, có điều mình thấy code chưa thật tốt, set cho thằng Navigation và Main Content mà phải lôi cả cha của nó vào Container để style. Haizz.

Có một giải pháp mà giải quyết được cả 2 vấn đề ở Cách 1 và Cách 2. Đó là dùng hàm calc(), để biết cách dùng như thế nào, hãy lăn chuột xuống và tiếp tục đọc nhé.

Calc() là gì?

Hàm calc() là một hàm trong CSS cho phép thực hiện các phép tính đơn giản như +, -, *, /. Bạn có thể sử dụng hàm này với tất cả các thuộc tính CSS về kích thước như là width, height, margin, padding, top, left, background-position ... , và một điểm rất hay nữa là calc() cho phép tính toán các đơn vị với nhau.

Cú pháp

Đây là một ví dụ như kết hợp giữa hai đơn vị % và px. Để gán độ rộng cho class .container là 100% – 30px, chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

.container {
  width: calc(100% - 30px);
  width: -moz-calc(100% - 30px);
  width: -webkit-calc(100% - 30px);
}
Code language: CSS (css)

Hoặc với SASS bạn có thể sử dụng mixin sau:

@mixin calc($property, $expression) {
 #{$property}: -moz-calc(#{$expression});
 #{$property}: -webkit-calc(#{$expression});
 #{$property}: calc(#{$expression});
}

.container {
  @include calc(width, '100% - 30px');
}
Code language: PHP (php)

Trình duyệt hỗ trợ

Hàm calc() chạy được trên các trình duyệt hiện đại, cụ thể các trình duyệt như hình phía dưới: 

Hàm calc() trong CSS

Cách dùng

Chúng ta có thể sử dụng hàm calc() trong một số trường hợp sau:

1. Set giá trị cho các elements

Như ví dụ trên khi mình muốn set widthheight hoặc một thuộc tính nào đó cho một element, cú pháp rất đơn giản phải không. Mình lấy một ví dụ khác trong trường hợp muốn set thuộc tính left cho class .position-left một khoảng là 50% trừ đi 15px:

.position-left {
  left: calc(50% - 15px);
  left: -moz-calc(50% - 15px);
  left: -webkit-calc(50% - 15px);
}
Code language: CSS (css)

2. Tạo khoảng cách cho các elements

Yêu cầu: Tạo 1 row có 2 columns với độ rộng là 50% và cách nhau 30px, giả sử 2 columns đó có class là .column-1-2. Với yêu cầu trên mình có thể viết như sau:

HTML

<div class="row">
  <div class="column-1-2">Column width 50%</div>
  <div class="column-1-2">Column width 50%</div>
</div>
Code language: HTML, XML (xml)

CSS

.column-1-2{
  display: inline-block;
  width: calc(50% - 15px);
  width: -moz-calc(50% - 15px);
  width: -webkit-calc(50% - 15px);
}
.column-1-2:first-child {
  margin-right: 30px;
}
Code language: CSS (css)

3. Code dễ hiểu hơn và chính xác hơn

Yêu cầu: Tạo 1 row có 6 columns với độ rộng bằng nhau, giả sử 6 columns đó có class là .column-1-6. Ta có thể tự tính toán được độ rộng của mỗi column là : 100% / 6 ~ 16.6667%

.column-1-6 {
  width: 16.6667%;
}
Code language: CSS (css)

Nhìn vào đoạn code trên ta thấy khá là khó hiểu, hơn nữa 16.6667 là làm tròn của phép chia 100 cho 6. Ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm calc() để code trở nên dễ hiểu và chính xác hơn.

.column-1-6{
  width: calc(100% / 6);
  width: -moz-calc(100% / 6);
  width: -webkit-calc(100% / 6);
}
Code language: CSS (css)

Đáp án bài toán

Sau khi cùng tìm hiểu về hàm calc(), mình tin là các bạn đã có đáp án về Cách 3 cho Bài toán ban đầu rồi. Chỉ cần sửa lại một chút ở cách 1 là được, đó là: Cách 3

.navigation { 
 height: 500px;
 width: 300px;
 margin-right: 30px;
 float: left;
}

.main-content{
 width: calc(100% - 330px);
 width: -moz-calc(100% - 330px);
 width: -webkit-calc(100% - 330px);
 height: 500px;
 float: left;
}
Code language: CSS (css)

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về hàm calc() trong CSS, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về CSS.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về CSS tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Nguồn: https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-ham-calc-trong-css-L4x5xRbYZBM

Bình luận