Hàm calc() trong CSS

Hàm calc() trong CSS

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hàm calc() trong CSS thông qua ví dụ là 1 bài toán ở mức cơ bản khi thiết kế giao diện chắc chắn bạn sẽ gặp phải.

Bài toán

Yêu cầu: Dàn layout 2 cột  Navigation  và  Main Content  như hình bên dưới với cùng chiều cao là 500px, độ rộng của  Navigation  là 300px,  Navigation  cách  Main Content  một khoảng 30px,  Main Content  có độ rộng là phần còn lại. 

Hàm calc() trong CSS

HTML

<div class="container"> <div class="navigation">Navigation Here</div> <div class="main-content">Main Content Here</div> </div>
Code language: HTML, XML (xml)

Với yêu cầu bài toán như vậy, ta có thể có một vài cách để CSS như sau: Cách 1

.navigation { height: 500px; width: 28%; margin-right: 2%; float: left; } .main-content{ width: 70%; height: 500px; float: left; }
Code language: CSS (css)

Cách 1 này code viết rõ ràng mạch lạc đấy nhưng độ rộng đang tính theo đơn vị  %  nên chưa đáp ứng chính xác yêu cầu của bài toán, thử Cách 2 xem nhé.

Cách 2

.container{ position: relative; padding-left: 330px; } .navigation { position: absolute; left: 0; height: 500px; width: 300px; } .main-content{ width: 100%; height: 500px; }
Code language: CSS (css)

Sau khi xem demo Cách 2 , chúng ta thấy cách này làm đúng như yêu cầu bài toán, có điều mình thấy code chưa thật tốt, set cho thằng  Navigation  và  Main Content  mà phải lôi cả cha của nó vào  Container  để style. Haizz.

Có một giải pháp mà giải quyết được cả 2 vấn đề ở Cách 1 và Cách 2. Đó là dùng hàm calc(), để biết cách dùng như thế nào, hãy lăn chuột xuống và tiếp tục đọc nhé.

Calc() là gì?

Hàm calc() là một hàm trong CSS cho phép thực hiện các phép tính đơn giản như  +, -, *, / . Bạn có thể sử dụng hàm này với tất cả các thuộc tính CSS về kích thước như là  width, height, margin, padding, top, left, background-position ...  , và một điểm rất hay nữa là  calc()  cho phép tính toán các đơn vị với nhau.

Cú pháp

Đây là một ví dụ như kết hợp giữa hai đơn vị  %  và  px . Để gán độ rộng cho class  .container  là 100% – 30px, chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

.container { width: calc(100% - 30px); width: -moz-calc(100% - 30px); width: -webkit-calc(100% - 30px); }
Code language: CSS (css)

Hoặc với  SASS  bạn có thể sử dụng mixin sau:

@mixin calc($property, $expression) { #{$property}: -moz-calc(#{$expression}); #{$property}: -webkit-calc(#{$expression}); #{$property}: calc(#{$expression}); } .container { @include calc(width, '100% - 30px'); }
Code language: PHP (php)

Trình duyệt hỗ trợ

Hàm calc() chạy được trên các trình duyệt hiện đại, cụ thể các trình duyệt như hình phía dưới: 

Hàm calc() trong CSS

Cách dùng

Chúng ta có thể sử dụng hàm calc() trong một số trường hợp sau:

1. Set giá trị cho các elements

Như ví dụ trên khi mình muốn set  widthheight  hoặc một thuộc tính nào đó cho một element, cú pháp rất đơn giản phải không. Mình lấy một ví dụ khác trong trường hợp muốn set thuộc tính  left  cho class  .position-left  một khoảng là 50% trừ đi 15px:

.position-left { left: calc(50% - 15px); left: -moz-calc(50% - 15px); left: -webkit-calc(50% - 15px); }
Code language: CSS (css)

2. Tạo khoảng cách cho các elements

Yêu cầu: Tạo 1 row có 2 columns với độ rộng là 50% và cách nhau 30px, giả sử 2 columns đó có class là  .column-1-2 . Với yêu cầu trên mình có thể viết như sau:

HTML

<div class="row"> <div class="column-1-2">Column width 50%</div> <div class="column-1-2">Column width 50%</div> </div>
Code language: HTML, XML (xml)

CSS

.column-1-2{ display: inline-block; width: calc(50% - 15px); width: -moz-calc(50% - 15px); width: -webkit-calc(50% - 15px); } .column-1-2:first-child { margin-right: 30px; }
Code language: CSS (css)

3. Code dễ hiểu hơn và chính xác hơn

Yêu cầu: Tạo 1 row có 6 columns với độ rộng bằng nhau, giả sử 6 columns đó có class là  .column-1-6 . Ta có thể tự tính toán được độ rộng của mỗi column là :  100% / 6 ~ 16.6667%

.column-1-6 { width: 16.6667%; }
Code language: CSS (css)

Nhìn vào đoạn code trên ta thấy khá là khó hiểu, hơn nữa  16.6667  là làm tròn của phép chia 100 cho 6. Ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm calc() để code trở nên dễ hiểu và chính xác hơn.

.column-1-6{ width: calc(100% / 6); width: -moz-calc(100% / 6); width: -webkit-calc(100% / 6); }
Code language: CSS (css)

Đáp án bài toán

Sau khi cùng tìm hiểu về hàm calc(), mình tin là các bạn đã có đáp án về Cách 3 cho Bài toán ban đầu rồi. Chỉ cần sửa lại một chút ở cách 1 là được, đó là: Cách 3

.navigation { height: 500px; width: 300px; margin-right: 30px; float: left; } .main-content{ width: calc(100% - 330px); width: -moz-calc(100% - 330px); width: -webkit-calc(100% - 330px); height: 500px; float: left; }
Code language: CSS (css)

Kết luận

Qua đây là một số chia sẻ về hàm calc() trong CSS, mời bạn tiếp tục theo dõi các bài viết sau để hiểu rõ hơn về CSS.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về CSS tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Nguồn: https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-ham-calc-trong-css-L4x5xRbYZBM

Leave a Reply

Your email address will not be published.