Top 10 ngôn ngữ lập trình đáng học nhất năm 2021 (phần 1)

Hiện nay, có khoảng 600 ngôn ngữ lập trình trên mạng. Nhu cầu và sự phổ biến của các ngôn ngữ lập trình biến động hàng năm. Ngoài ra, các ngôn ngữ lập trình mới đang ra mắt với các tính năng hấp dẫn. Vậy bạn nên học ngôn ngữ lập trình nào? Học một … Continue reading Top 10 ngôn ngữ lập trình đáng học nhất năm 2021 (phần 1)