Tổng quan về Web

Tổng quan về Web

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tổng quan về Web thông qua định nghĩa, lịch sử và ứng dụng của nó nhé!

Tổng quan về Web

Không ai có quyền kiểm soát hoặc quản trị trung tâm cho Web. Bất kỳ ai cũng có thể đặt tài liệu trên Web và truy xuất thông tin từ nó. Web bao gồm một bộ sưu tập lớn của các tài liệu được đặt trên máy tính trên khắp thế giới. Những tài liệu này được tạo ra bởi các tổ chức học thuật, nghề nghiệp, chính phủ và thương mại cũng như bởi các cá nhân.

Các tài liệu được chuẩn bị ở các định dạng đặc biệt và được truy xuất thông qua máy chủ các chương trình trên mỗi máy tính cung cấp dịch vụ Web. Mỗi tài liệu Web có thể chứa (có thể là nhiều) liên kết đến các tài liệu khác được cung cấp bởi các máy chủ khác nhau ở các vị trí khác và do đó trở thành một phần của web trải dài trên toàn cầu.

Trình duyệt Web là một chương trình giúp người dùng lấy thông tin từ Web. Trình duyệt kết nối với đúng máy chủ Web, truy xuất và hiển thị tài liệu mong muốn. Bạn có thể nhấp vào các liên kết trong một tài liệu để lấy các tài liệu. Sử dụng trình duyệt, bạn có thể truy xuất thông tin do máy chủ Web cung cấp ở bất kỳ đâu trên mạng.

Nhiều trình duyệt Web khác nhau có sẵn. Mosaic, được phát triển tại Hoa Kỳ cho Ứng dụng Siêu máy tính (NCSA), là trình duyệt gốc với giao diện đồ hoạ thân thiện với người dùng. Ngày nay, các trình duyệt Web được sử dụng rộng rãi là Netscape Navigator (NN) và Internet Explorer của Microsoft (IE).

Các trình duyệt khác bao gồm IBM’s WebExplorer, JavaSoft’s HotJava, W3C’s Amaya, Mozilla, Opera, Chrome. Các trình duyệt web cạnh tranh để cung cấp tốc độ và tiện lợi cho người dùng và đang phát triển theo thời gian. Thông thường, một trình duyệt hỗ trợ hiển thị các tệp HTML và hình ảnh ở các định dạng tiêu chuẩn.

Website

Website là một tập hợp các trang web con có thể chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh, video. Trang đầu tiên của website được gọi là trang chủ.

Mỗi website có địa chỉ cụ thể trên internet (URL) – mà ta cần phải cung cấp cho trình duyệt để có thể truy cập website.

Một Website được lưu trữ trên một hoặc nhiều máy chủ (Server) và có thể được truy cập bằng cách tìm tới trang chủ của Website thông quan mạng máy tính. Một Website được quản lý bởi cá nhân, công ty hoặc một tổ chức.

Có hai loại website:

  • Website tĩnh hoặc gọi là web tĩnh.
  • Website động hoặc gọi là web động.

Website tĩnh

Website tĩnh là loại website cơ bản mà có thể tạo ra dễ dạng. Bạn không cần sử dụng tới các ngôn ngữ lập trình web như Java, PHP, JSP … hay thiết kế cơ sở dữ liệu để tạo ra website tĩnh. Những trang web của nó được viết bẵng mã HTML, hoặc thêm CSS, JavaScript để thêm các hiệu ứng nếu muốn.

Tổng quan về Web

Website động

Website động là tập hợp của những trang web mà có nội dung có khả năng thay đổi. Sự thay đổi có thể là tùy theo thời gian, tùy theo người dùng, tùy theo ngữ cảnh. Nội dung của website động được lấy từ cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống quản lý nội dung (CMS). Do đó, khi bạn cập nhật nội dung của cơ sở dữ liệu thì nội dung của trang web cũng được cập nhật theo.

Để tạo được website động, chúng ta thường sử dụng đến các ngôn ngữ phía server (server-side), chẳng hạn như Servlet, JSP, PHP, Python, C#…

Một website động thường được đặt trên một máy chủ dịch vụ web (Web Server)

Website động sử dụng kịch bản lập trình phía máy khách (Client) hoặc máy chủ (Server) hoặc cả hai để tạo ra nội dung động.

Khi người dùng sử dụng máy tính của mình thao tác trên trang web sẽ tạo ra một yêu cầu (request) tới máy chủ. Phía máy chủ nhận và xử lý yêu cầu máy khách dựa vào kịch bản trên máy chủ để tạo ra một trang đơn giản và gửi lại tới người dùng. Trình duyệt trên máy khách tải xuống và xử lý mã trong trang để hiển thị thông tin cho người dùng.

Tổng quan về Web

So sánh website động và website tĩnh

Website tĩnhWebsite động
Nội dung dựng sẵn và không thay đổi cho mỗi lần tải.Nội dung được tạo ra nhanh chóng và thường xuyên thay đổi.
Sử dụng mã HTML (hoặc thêm CSS, JavaScript) để phát triển một trang web.Sử dụng ngôn ngữ phía máy chủ như PHP, SERVLET, JSP, và ASP.NET v.v… để phát triển một website.
Trả về cùng một nội dung cho mỗi lần yêu cầu truy cập.Nó có thể tạo ra HTML khác nhau cho mỗi yêu cầu.
Nội dung website chỉ thay đổi khi ai đó xuất bản và cập nhật tệp tin lên trên máy chủCó thể thay đổi thông tin bằng cách thay đổi dữ liệu qua hệ thống quản lý nội dung (CMS) hoặc cơ sở dữ liệu.
Lợi thế là truy cập nhanh chóng vì chỉ tải các tệp tin.Lợi thế là có Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) thuận tiện thay đổi và quản lý nội dung.

Hypertext
Trình duyệt Web giao tiếp với máy chủ Web thông qua Giao thức truyền tin siêu văn bản (Hypertext Transfer Protocol-HTTP). Giao thức (HTTP) được thiết kế để làm việc với các tài liệu siêu văn bản và siêu phương tiện có thể
chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh và video thông thường. Các trang Web gốc được viết bằng Ngôn ngữ đánh dấu (HTML) và thường được lưu trong các tệp có hậu tố là .html (hoặc .htm)

URL
Web sử dụng Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) để xác định (định vị) tài nguyên (tệp và dịch vụ) có sẵn trên Internet. URL có thể xác định máy chủ lưu trữ, cổng máy chủ và tệp được lưu trữ trên máy chủ đó. Ví dụ: URL được sử dụng bởi các trình duyệt để truy xuất thông tin và bằng HTML để liên kết với các tài nguyên khác.
Một URL đầy đủ thường có dạng “Scheme: // server: port / pathname”

Truy cập thông tin trên web
Bạn có thể truy cập trực tiếp vào bất kỳ tài liệu, thư mục hoặc dịch vụ Web nào bằng cách cung cấp URL của nó trong thanh địa chỉ của trình duyệt. Khi được cung cấp một URL chỉ định một thư mục, một máy chủ Web thường trả về một tệp chỉ mục (thường là index.html) cho thư mục đó, Nếu không, nó có thể trả về danh sách các tên tệp trong thư mục đó. Web chứa một lượng lớn thông tin hữu ích theo cách tổ chức lỏng lẻo.
Tuy nhiên, việc xác định vị trí các trang web có nội dung liên quan đến những gì bạn đang tìm kiếm có thể không đơn giản. May mắn thay, có các công cụ tìm kiếm thu thập thông tin có sẵn trên Web và thiết lập cơ sở dữ liệu dễ tìm kiếm. Các công cụ tìm kiếm này liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu của họ và có thể vô cùng hữu ích trong việc định vị thông tin. Các trang web mới thành lập thường gửi URL của họ đến các công cụ tìm kiếm phổ biến để các trang web mới sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu tìm kiếm.

Content Types

Trên Web, nhiều loại tệp khác nhau có thể được đặt và truy xuất. Máy chủ Web và Trình duyệt web sử dụng một tập hợp các ký hiệu tiêu chuẩn để chỉ ra các loại tệp nhằm xử lý các tệp khác nhau một cách chính xác.
Web đã mượn các ký hiệu loại nội dung từ hệ thống email Intenet và sử dụng cùng một kiểu nội dung được xác định MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Có hàng trăm loại nội dung đang được sử dụng ngày nay. Nhiều loại phổ biến được liên kết với phần mở rộng tệp tiêu chuẩn. Bảng 1.1 đưa ra một số các ví dụ:

Tổng quan về Web

Khi máy chủ Web trả lại tài liệu cho trình duyệt, kiểu nội dung sẽ được chỉ định. Các thông tin loại nội dung cho phép trình duyệt quyết định cách xử lý nội dung đến.
Thông thường, HTML, văn bản, GIF, JPEG, PNG, v.v. được trình duyệt xử lý trực tiếp. Khác các loại như file PDF, âm thanh và video được xử lý bởi các chương trình bổ trợ hoặc trợ giúp.

HTML

Tài liệu được viết bằng HTML chứa văn bản thông thường xen kẽ với các thẻ đánh dấu và có phần mở rộng .html ở tên tệp. Các thẻ đánh dấu các phần của văn bản như tiêu đề, đoạn văn, tham chiếu đến các tài liệu khác, v.v. Do đó, tệp HTML bao gồm hai loại thông tin: nội dung và thẻ HTML.

Trình duyệt tuân theo các thẻ HTML để bố trí trang nội dung để hiển thị. Vì lí do này, ngắt dòng và thêm khoảng trắng giữa các từ trong nội dung hầu như bị bỏ qua.

Ngoài cấu trúc và định dạng nội dung, các thẻ HTML cũng có thể tham chiếu hình ảnh đồ họa, liên kết đến các tài liệu khác, đánh dấu điểm tham chiếu, tạo biểu mẫu hoặc bảng câu hỏi, và gọi các chương trình nhất định.

Các chương trình chỉnh sửa trực quan hoặc trình tạo trang khác nhau sẵn có cung cấp môi trường giao diện người dùng đồ hoạ (GUI) để tạo và thiết kế các tài liệu HTML. Một trình soạn thảo văn bản thông thường có thể được sử dụng để tạo hoặc chỉnh sửa các trang Web.

Một thẻ bắt đầu có dạng <h1> (Thẻ tiêu đề cấp 1), thẻ kết thúc có dạng </h1>, nội dung sẽ nằm giữa thẻ mở và thẻ đóng. Ví dụ:

<h1>Big on Fruits</h1>Code language: HTML, XML (xml)

Sau đây là trang HTML mẫu:

<html>
<head> <title>A Basic Web Page</title> </head>
<body>
<h1>Big on Fruits</h1>
<p>Fruits are good tasting and good for you ...</p>
<p> There are many varieties, ...
and here is a short list: </p>
<ol>
<li> Apples </li>
<li> Bananas </li>
<li> Cherries </li>
</ol>
</body>
</html>Code language: HTML, XML (xml)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận