10 công cụ kiểm thử phần mềm mã nguồn mở tốt nhất hiện nay

10 công cụ kiểm thử phần mềm mã nguồn mở tốt nhất hiện nay

Các công cụ kiểm thử mã nguồn mở là các ứng dụng hỗ trợ một loạt các hoạt động kiểm thử. Phần mềm này cho phép bạn lập kế hoạch, xây dựng, kiểm tra thực thi, ghi nhật ký lỗi và hơn thế nữa. Các công cụ kiểm thử này được sử dụng để kiểm tra độ chắc chắn và kỹ lưỡng của phần mềm.

Sau đây là danh sách 10 công cụ kiểm thử phần mềm mã nguồn mở tốt nhất hiện nay, với các tính năng phổ biến và liên kết trang web của chúng. Danh sách này chứa cả phần mềm nguồn mở (miễn phí) và phần mềm thương mại (trả phí).

Phần mềm và công cụ kiểm thử mã nguồn mở TỐT NHẤT

TênLink
Seleniumhttps://www.selenium.dev/
Appiumhttp://appium.io/
Apache JMeterhttps://jmeter.apache.org/
SikuliXhttp://www.sikulix.com/
Watirhttp://watir.com/
Capybarahttps://github.com/teamcapybara/capybara
Testlinkhttp://testlink.org/
TestNGhttps://testng.org/doc/
WireMockhttp://wiremock.org/
Fitnessehttp://www.fitnesse.org/

1) Selenium

Selenium là công cụ kiểm thử phần mềm tự động phổ biến nhất. Nó được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ kiểm thử tự động hóa các khía cạnh chức năng của các ứng dụng dựa trên web, một loạt các nền tảng và trình duyệt.

image 2

Đặc trưng:

 • Kiểm thử cùng một ứng dụng sẽ được đưa ra thị trường.
 • Nó là một ứng dụng đơn giản cần rất ít bộ nhớ cho quá trình kiểm tra.
 • Kiểm thử ứng dụng gốc không cần SDK, nó cung cấp các API tự động hóa tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho tất cả các loại nền tảng.
 • Dễ dàng thiết lập trên một nền tảng khác
 • Nó không yêu cầu bất cứ thứ gì được cài đặt trên thiết bị
 • Bạn vẫn có thể sử dụng Selenium WebDriver sử dụng giao thức dây JSON.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau như Ruby, Java, PHP, Node, Python

Link:https://www.selenium.dev/

2) Appium

Appium là một công cụ tự động hóa kiểm thử mã nguồn mở cho các ứng dụng di động. Đây là một trong những công cụ tự động hóa mã nguồn mở tốt nhất cho phép người dùng kiểm tra tất cả các loại ứng dụng gốc, web và ứng dụng kết hợp. Nó cũng hỗ trợ các bài kiểm thử tự động trên trình giả lập và trình mô phỏng.

image 3

Đặc trưng:

 • Kiểm thử cùng một ứng dụng sẽ được đưa ra thị trường.
 • Nó là một ứng dụng đơn giản cần rất ít bộ nhớ cho quá trình kiểm tra.
 • Kiểm thử ứng dụng gốc không cần SDK, nó cung cấp các API tự động hóa tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho tất cả các loại nền tảng.
 • Dễ dàng thiết lập trên một nền tảng khác
 • Nó không yêu cầu bất cứ thứ gì được cài đặt trên thiết bị
 • Bạn vẫn có thể sử dụng Selenium WebDriver sử dụng giao thức dây JSON.
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau như Ruby, Java, PHP, Node, Python

Link:http://appium.io/

3) Apache JMeter

Apache JMeter là một công cụ kiểm thử tải mã nguồn mở. Nó là một ứng dụng máy tính để bàn Java được thiết kế để tải hành vi kiểm tra chức năng và đo lường hiệu suất của các trang web. Công cụ này được phát triển với mục đích kiểm thử tải các ứng dụng web, nhưng hiện nó đã được mở rộng sang các chức năng kiểm thử khác.

image 4

Đặc trưng:

 • JMeter cho phép thực hiện các bài kiểm thử tải và hiệu suất cho nhiều loại máy chủ khác nhau.
 • Công cụ kiểm thử tải này lưu trữ các kế hoạch kiểm tra của nó ở định dạng XML, cho phép người dùng tạo kế hoạch kiểm thử bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản.
 • Công cụ kiểm thử hiệu suất có thể được sử dụng để thực hiện kiểm thử chức năng và tự động của các ứng dụng.

Link:https://jmeter.apache.org/

4) SikuliX

SikuliX là một công cụ tự động hóa kiểm thử dựa trên GUI mã nguồn mở. Nó chủ yếu được sử dụng để tương tác với các phần tử của trang web và xử lý cửa sổ bật lên dựa trên cửa sổ. SikuliX sử dụng kỹ thuật “Nhận dạng hình ảnh” và “Điều khiển GUI” để tương tác với các phần tử của trang web và cửa sổ bật lên. Trong SikuliX, tất cả các phần tử web được lấy dưới dạng hình ảnh và được lưu trữ bên trong dự án.

image 5

Link:http://www.sikulix.com/

5) Watir

Watir là một công cụ kiểm thử hiệu suất ứng dụng web đa nền tảng, mã nguồn mở. Nó sử dụng các thư viện Ruby để tự động hóa trình duyệt web. Nó là một trong những công cụ tự động hóa kiểm tra mã nguồn mở tốt nhất tương tác với trình duyệt giống như con người, vì vậy nó sẽ nhấp vào liên kết, điền vào biểu mẫu và xác thực văn bản.

image 6

Đặc trưng:

 • Nó là miễn phí, vì vậy không có chi phí để sử dụng công cụ.
 • Công cụ kiểm thử tự động này được hỗ trợ bởi một cộng đồng rất năng động và đang phát triển.
 • Nó hỗ trợ nhiều trình duyệt trên các nền tảng khác nhau.
 • Nó là một công cụ mạnh mẽ và nhẹ.

Link:http://watir.com/

6) Capybara

Capybara là một công cụ cho phép bạn kiểm thử các ứng dụng web bằng cách mô phỏng sự tương tác của người dùng thực với ứng dụng của bạn. Nó không cần thiết lập cho ứng dụng giá đỡ và đường ray.

image 7

Đặc trưng:

 • Nó cung cấp API trực quan bắt chước như một ngôn ngữ mà người dùng trang web thực tế sẽ sử dụng.
 • Chạy thử nghiệm với trình duyệt thực tế mà không gặp rắc rối.
 • Nó có một tính năng đồng bộ hóa. Bạn không cần phải đợi theo cách thủ công cho bất kỳ quá trình không đồng bộ nào kết thúc.

7) Testlink

Test-link là công cụ quản lý kiểm thử mã nguồn mở dựa trên web được sử dụng rộng rãi nhất. Nó đồng bộ hóa cả đặc điểm kỹ thuật yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật kiểm tra với nhau. Người dùng có thể tạo một dự án thử nghiệm và tài liệu các trường hợp thử nghiệm bằng cách sử dụng công cụ này. Với Test-Link, bạn có thể tạo tài khoản cho nhiều người dùng và gán các vai trò người dùng khác nhau. Người dùng quản trị có thể quản lý các trường hợp kiểm thử trong các nhiệm vụ được giao.

image 8
 • Nó hỗ trợ nhiều dự án
 • Xuất và nhập các trường hợp kiểm thử một cách dễ dàng.
 • Tích hợp với nhiều công cụ quản lý lỗi
 • Thực thi các trường hợp kiểm thử tự động thông qua XML-RPC
 • Cung cấp bộ lọc các trường hợp kiểm thử với phiên bản, từ khóa, ID trường hợp kiểm thử và phiên bản
 • Bạn có thể nhanh chóng chỉ định các trường hợp kiểm thử cho nhiều người dùng
 • Dễ dàng tạo kế hoạch kiểm thử và báo cáo kiểm thử ở nhiều định dạng khác nhau
 • Cung cấp thông tin đăng nhập cho nhiều người dùng.

Link:http://testlink.org/

8) TestNG

TestNG là một khung kiểm thử tự động hóa, trong đó NG là viết tắt của “Thế hệ tiếp theo”. Ứng dụng này được thiết kế để giúp việc kiểm thử đầu cuối trở nên dễ dàng. Nó cho phép bạn tạo kế hoạch kiểm thử và báo cáo kiểm thử ở các định dạng khác nhau một cách nhanh chóng

Đặc trưng:

 • Nó hỗ trợ nhiều dự án
 • Bạn có thể xuất và nhập các trường hợp kiểm thử mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.
 • Tích hợp với nhiều công cụ quản lý lỗi.
 • Thực thi trường hợp kiểm thử tự động thông qua XML-RPC.
 • Dễ dàng lọc các trường hợp kiểm thử với phiên bản, từ khóa, ID trường hợp kiểm thử và phiên bản
 • Bạn có thể chỉ định các trường hợp kiểm thử cho nhiều người dùng
 • Cung cấp thông tin đăng nhập cho nhiều người dùng và chỉ định vai trò cho họ.

Link:https://testng.org/doc/

9) WireMock

WireMock là một công cụ dựa trên HTTP giả lập cho phép kiểm thử trường hợp cạnh và các chế độ lỗi mà API thực có thể không tạo ra được.

image 9

Đặc trưng:

 • Đối sánh yêu cầu URL API mạnh mẽ và mạnh mẽ.
 • Công cụ ghi và phát lại
 • Dịch vụ API mô phỏng được lưu trữ. Không cần định cấu hình máy chủ và đặt chứng chỉ SSL.
 • Bạn có thể chạy phần mềm này trong Junit, ứng dụng Java, quy trình độc lập hoặc vùng chứa Servlet của mình.
 • Nó có thể khớp với các phương thức yêu cầu, URL và tiêu đề bằng cách sử dụng nhiều chiến lược.
 • Ứng dụng này giúp bạn nắm bắt lưu lượng truy cập đến và đi từ API hiện tại.

10) Fitnesse

Fitnesse là một khung kiểm thử dành cho người thử nghiệm, nhà phát triển và khách hàng. Đây là một trong những công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở tốt nhất cho các ứng dụng web cho phép bạn tạo các trường hợp kiểm thử trên wiki thông qua cộng tác. Công cụ này hoạt động tốt với hầu hết các ngôn ngữ và môi trường lập trình.

image 10

Đặc trưng:

 • Bạn có thể dễ dàng tạo một bảng.
 • Cung cấp tính linh hoạt trong việc kiểm thử tài liệu.
 • Nó rất dễ cài đặt.
 • Các yêu cầu có thể được sử dụng làm đầu vào kiểm tra.
 • Các ngôn ngữ được hỗ trợ là Java, C # và Python.

Câu hỏi thường gặp:

❓ Các công cụ kiểm thử mã nguồn mở là gì?

Các công cụ kiểm thử mã nguồn mở hỗ trợ một loạt các hoạt động kiểm thử. Những phần mềm này giúp bạn lập kế hoạch, xây dựng, thực thi, ghi lại lỗi và thực hiện các hoạt động kiểm thử khác. Các công cụ kiểm thử này được sử dụng để đảm bảo phạm vi kiểm tra hoàn chỉnh và cung cấp các chỉ số cho người kiểm thử phần mềm sẵn sàng.

💻 Công cụ kiểm tra nguồn mở nào tốt nhất?

Dưới đây là một số công cụ kiểm thử mã nguồn mở tốt nhất:

 • Selenium
 • Appium
 • Apache JMeter
 • SikuliX
 • Watir
 • Capybara
 • TestLink
 • TestNG

⚡ Công cụ mã nguồn mở so với các công cụ trả phí như thế nào?

Các công cụ kiểm thử mã nguồn mở không có khả năng hỗ trợ tốt so với các công cụ trả phí. Các công cụ mã nguồn mở thiếu các bản cập nhật thường xuyên, trong khi các công cụ trả phí được cập nhật thường xuyên. Bất kỳ lỗi nào trong công cụ nguồn mở có thể mất rất nhiều thời gian để được sửa, trong khi các công cụ thương mại cung cấp khả năng sửa lỗi nhanh chóng. Mặc dù mã nguồn của các công cụ nguồn mở có sẵn miễn phí và bạn có thể nhanh chóng sửa đổi các công cụ theo nhu cầu của mình.

Bạn nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn công cụ kiểm thử tự động hóa nguồn mở?

Bạn nên xem xét các yếu tố sau khi chọn công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở:

 • Dễ dàng cài đặt và sử dụng
 • Chất lượng hỗ trợ khách hàng
 • Chi phí liên quan đến việc đào tạo nhân viên về công cụ
 • Yêu cầu phần cứng / phần mềm của công cụ truy cập từ xa
 • Chính sách hỗ trợ và cập nhật của nhà cung cấp công cụ tự động hóa
 • Nhận xét về công ty cung cấp phần mềm
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng
 • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Tích hợp với các ứng dụng phần mềm khác

Kết luận

Bài viết trên đã giới thiệu cho các bạn 10 công cụ kiểm thử phần mềm mã nguồn mở tốt nhất hiện nay.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về JavaScript tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỌC LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

KHOÁ HỌC BOOTCAMP JAVA/JAVASCRIPT/PHP TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN TRONG 5-6 THÁNG

Bình luận