post image

JSON là gì? Sử dụng JSON như thế nào?

Định nghĩa JSON viết tắt từ JavaScript Object Notation, là một định dạng dữ liệu dựa trên văn bản được sử dụng để lưu trữ và trao đổi dữ liệu. File chỉ chứa văn bản và sử dụng phần mở rộng .json. Ví dụ: Trong JSON, dữ liệu được lưu dưới dạng key: value (khoá: giá

post image

clearTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa Giả sử bạn xây dựng chức năng sau 3 giây thì sẽ xuất hiện thông báo, tuy nhiên sau 2 giây chương trình muốn hủy bỏ thì phải làm thế nào? Lúc này bạn phải sử dụng hàm clearTimeout(). Phương thức clearTimeout() sẽ xóa bộ hẹn giờ bằng phương thức setTimeout(). Cú pháp Trong

post image

setTimeout() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức setTimeout() gọi một hàm hoặc đánh giá một biểu thức sau một khoảng thời gian xác định (tính bằng mili giây). Tuy nhiên, nó chỉ thực hiện đúng 1 lần. Phương thức clearTimeout() được sử dụng để dừng không cho hàm chạy nữa dù chưa kết thúc thời gian đã đặt ở phương thức

post image

clearInterval() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức clearInterval() được sử dụng để xóa nhiệm vụ mà ta đã thiết lập trong phương thức setInterval(). Cú pháp Trong đó: Tham số Mô tả var Bắt buộc. Tên của biến để truyền vào phương thức clearInterval() Ta phải đặt phương thức setInterval() trong một biến để truyền vào phương thức clearInterval() thì

post image

setInterval() trong JavaScript

Định nghĩa Phương thức setInterval() gọi một hàm hoặc đánh giá một biểu thức sau một khoảng thời gian xác định (tính bằng mili giây). Tuy nhiên, số lần gọi hàm là liên tục, nó sẽ thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi phương thức clearInterval() được gọi hoặc cửa sổ bị đóng

post image

Default Parameter trong JavaScript

Giới thiệu Trong nhiều trường hợp, khi định nghĩa một hàm chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho tham số (Default Parameter) trong hàm để khi hàm được gọi nếu không có giá trị nào truyền vào cho các tham số này thì giá trị mặc định của chúng sẽ được sử dụng.

post image

Vẽ đường thẳng trong Canvas

Giới thiệu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ đường thẳng trong Canvas một cách đơn giản nhất. Để vẽ được đường thẳng bằng HTML5 Canvas thì cực kỳ đơn giản. Giống như vẽ một đường thẳng trên giấy, ta xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của

post image

Vẽ hình chữ nhật trong Canvas

Giới thiệu Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ hình chữ nhật trong Canvas một cách đơn giản nhất. Để vẽ được hình chữ nhật, chúng ta phải xác định tọa độ x và y (tính từ góc trên bên trái) và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

post image

Table trong HTML

Giới thiệu Thẻ table trong HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng (hàng * cột). Có thể có nhiều cột trong một hàng. Các thẻ table trong HTML được sử dụng để quản lý việc bố cục trang web. Ví dụ: Phần tiêu đề, thanh điều hướng, nội dung trang,

post image

Thẻ trích dẫn trong HTML

Giới thiệu Đôi khi trên trang web của chúng ta cần trích dẫn nội dung từ một nguồn khác, giống như trích dẫn trong các bài báo. Chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ trích dẫn trong HTML. Ví dụ về trích dẫn: Đây là trích dẫn từ trang web của WWF: Trong 50 năm