post image

Tìm hiểu độ phức tạp thuật toán thông qua JavaScript

Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về chủ đề độ phức tạp thuật toán. Trước khi đi vào định nghĩa chính xác của các khái niệm, bài viết sẽ giải thích các lý luận đằng sau những khái niệm đó. Tôi cho rằng việc hiểu các lý luận này có

post image

Tại sao nên học cấu trúc dữ liệu và thuật toán?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao mọi lập trình viên nên học cấu trúc dữ liệu và thuật toán thông qua các ví dụ dưới đây. Bài viết này dành cho những người mới bắt đầu học cấu trúc dữ liệu và thuật toán và tự hỏi mình

post image

Các bước lập trình để giải quyết vấn đề

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải rất nhiều vấn đề khác nhau. Để giải quyết những vấn đề đó, chúng ta cần hiểu chúng trước rồi sau đó mới hoạch định các bước cần làm. Giả sử chúng ta muốn đi từ phòng học đến quán ăn tự phục vụ ở tầng hầm.