Phân biệt Null, Undefined và NaN

Khi mới tìm hiểu về JavaScript, mình thường hay bị nhầm lẫn giữa Null, Undefined và NaN. Đặc biệt đối với Null và Undefined thì về mặt ý nghĩa chúng tương đối giống nhau đều là “không có gì”, nhưng tại sao lại cần chia thành các thuật ngữ như vậy. Bài viết dưới đây … Continue reading Phân biệt Null, Undefined và NaN